RDW

Case: Vernieuwing certificeringsproces

De RDW heeft de wettelijke taak om certificaten en typegoedkeuringen conform Europese richtlijnen en nationale richtlijnen te verstrekken. De afdeling Typegoedkeuringen (TGK) van de divisie Voertuig Regelgeving & Toezicht (VRT) geeft namens de RDW deze goedkeuringen af voor voertuigen, onderdelen aan fabrikanten op basis van verschillende verordeningen. De divisie VRT heeft opdracht gegeven tot vernieuwing van het certificeringsproces.

 

Resultaat

De vernieuwing van het certificeerproces is omvangrijk. Erwin loodst het project door deze ingrijpende verandering heen. Daartoe is het project opgedeeld in vier behapbare fases die uitgezet zijn in een meerjarenplanning. De eerste fase van het project wordt inmiddels gerealiseerd. Alle voorbereidingen zijn afgerond, alle onderzoeksvragen zijn beantwoord en er is overeenstemming over de eisen en wensen. De oplevering van fase 1 wordt eind 2020 verwacht.

Opdracht

Het huidige typegoedkeuringsproces van de afdeling TGK (Typegoedkeuringen) kent op een aantal plaatsen handmatige acties doordat deze in verschillende, niet digitaal gekoppelde systemen, plaatsvinden. Denk aan aanvragen completeren, werkorders aanmaken/afhandelen en archiveren certificaten. Een aantal ICT-componenten in het huidige proces is ‘end of life’, voldoet niet (meer) aan de RDW-architectuur of moet worden gewijzigd vanwege aanpassingen op aanpalende systemen.

Doel van het project Heropzet Certificeren (HC) is de realisatie van een gemoderniseerd toekomstbestendig typegoedkeuringsproces dat voldoet aan de RDW-architectuur en compliant is met geldende wet- en regelgeving.

KWD Resultaatmanagement is gevraagd om dit project te managen en te zorgen dat het benodigde resultaat wordt geleverd.

Vanwege de omvang van het project is er gekozen voor een fasering. De scope het project Heropzet Certificeren omvat 4 fases. Gedurende fase 1 zullen de voorbereidingen starten voor fase 2 en zo verder. Fase 1 is onder handen en naar verwachting eind 2020 opgeleverd.

De belangrijkste hoofdproducten voor fase 1 zijn:

 1. Vervanging huidig werkordermanagementsysteem voor TGK-aanvragen.
 2. Vervanging huidig nummerregister voor het uitgeven en beheren van TGK-nummers.
 3. Standaardisatie financiële procesgang TGK-aanvragen.
 4. Vereenvoudiging van de producten en diensten catalogus.
 5. Verbeteren stuurinformatie over het TGK-proces.

Projectdetails

Procesinrichting/optimalisatie
Overheid

Erwin managet het project op een strak geplande wijze, waarbij hij continue inzet op de gezamenlijke inspanning door het projectteam. Erwin is helder in wat er nog moet gebeuren en wie dat moet doen, weet zich aan te passen als de situatie daarom vraagt en zorgt ervoor dat risico’s tijdig herkent en beperkt worden.

Bernd van Nieuwenhoven, Afdelingsmanager VRT-TGK

Deel de case

 • Erwin Woldhuis

  Programma- en projectmanager

  Resultaatgerichte projectmanager met ruime ervaring met het inrichten en aansturen van projecten en programma's. Waaronder pakket- en proces implementaties, pakketselecties, aanbestedingstrajecten, in- en outsourcing van applicaties, digitale media projecten, applicatieontwikkeling en datamigratie.

  Meer over Erwin Woldhuis

 • Erwin Woldhuis

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht