Contact
Wat wij doen

Professionaliseren

Vergroten van jouw succes in projecten en agile trajecten’  

De kennis en ervaring die we hebben opgedaan bij het realiseren van projecten, programma’s en agile trajecten zetten wij graag in om het projectsucces in jouw organisatie te vergroten. Onze verbeteraanpak, sturing, advies en begeleiding leiden tot het verder professionaliseren van je projecten en project- of agile-organisatie.

Assessments, Reviews & Audits

Wij voorkomen dat uw project lijkt op een watermeloen; groen van buiten en rood van binnen. Als opdrachtgever, lijnmanager of projectmanagersbaas kun je soms het gevoel hebben dat een project of agile-traject niet optimaal verloopt. Wij bieden een pragmatische aanpak waarbij alle belanghebbenden worden betrokken bij een objectieve en onafhankelijke evaluatie van het project. We identificeren zowel successen als uitdagingen en bieden concrete aanbevelingen voor verbetering, met als doel een succesvol project te realiseren.

Succesverzekering voor opdrachtgevers: Resultaat zeker!

Voor het behalen van je bedrijfsdoelen zijn succesvolle resultaten cruciaal. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat ze daadwerkelijk worden behaald in je projecten en agile trajecten? ”Resultaat zeker!” biedt een oplossing om ervoor te zorgen dat je doelstellingen gerealiseerd worden. Met een team van 60 professionals met uitgebreide ervaring in het begeleiden van organisaties, bieden we objectief advies en transparantie, waardoor je weloverwogen beslissingen kunt nemen. De stappen die wij hierin zetten zijn: portfolio-analyse, regelmate portfolio-metingen en advies voor professionalisering.

Projectsucces gegarandeerd!

Jij wil toch toch ook nul mislukkingen? Wij helpen je graag om het succes in projecten en agile trajecten te verhogen.

Neem contact met ons op

Professionaliseren projectmanagement

Heb je het gevoel dat je projecten of agile trajecten niet helemaal naar wens verlopen? Dan kunnen wij je helpen. Projecten en agile trajecten zijn van cruciaal belang voor de vooruitgang, verandering en verbetering van jouw organisatie. We hebben uitgebreide ervaring opgedaan door onderzoek bij klanten en het combineren van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring. Hiermee hebben we boeken met testen geschreven die effectieve verbetertrajecten kunnen ondersteunen. Na een grondige nulmeting stellen we samen met jou een op maat gemaakte verbeteraanpak op. Deze aanpak kunnen we vervolgens voor je managen, begeleiden en ondersteunen. KWD helpt jouw organisatie op alle niveaus om een effectieve en succesvolle project- of agile-organisatie te worden.

Projectactoren professionaliseren
Naast de traditionele project- of agilemanagers zijn er andere belangrijke spelers die cruciaal zijn voor het succes van een project of agile-traject. Denk aan de businessmanager waar het product of de dienst geïmplementeerd moet worden, de manager van de project- of agile-afdeling, de tribe-lead, de opdrachtgever of de business owner. Terwijl elke (agile) projectmanager doorgaans gecertificeerd is met Prince2, PMI-ACP, MSP, IPMA of een vergelijkbaar certificaat, rijst de vraag hoe het staat met de kennis en kunde van deze andere belangrijke spelers op het gebied van project- en agilemanagement. We kunnen je ondersteunen bij deze vraagstukken om uiteindelijk als organisatie te verbeteren. Voor deze sleutelspelers bieden we onze leergangen aan of maken wij een training voor u op maat!

Interim management

Heb je tijdelijk een ervaren manager nodig? Als het niet lekker loopt op een (project- of agile) lijnafdeling en de klachten en irritaties toenemen, dan kunnen wij helpen om de neuzen en dienstverlening weer in de goede richting te krijgen.

Soms heeft je organisatie behoefte aan een ervaren manager die naast reguliere managementtaken ook specifieke problemen aanpakt, zoals het veranderen van de besturing, structuur, het realiseren van samenwerking of versnellen van innovatie.

Een interim manager kan ook grote meerwaarde leveren in crisissituaties waar motivatieproblemen en disfunctioneren spelen. Stevig ingrijpen is dan noodzakelijk. Een ervaren interim manager past conflictstrategieën toe, brengt rust terug in de organisatie, motiveert en stimuleert. Veranderingen worden projectmatig gepland, doorgevoerd en expliciet geborgd.

Wil je met ons bespreken wat past in jouw situatie? Neem dan contact met ons op.