Contact
CCV

Nulmeting projectmanagementpool

CCV voert projectmatig nieuwe ontwikkel en implementatietrajecten uit bij klanten en voor eigen nieuwe producten en diensten. CCV is vorig jaar gestart met het formeren van een nieuwe project management pool en wil haar projectmanagers verder ontwikkelen om projectsucces te vergroten. Er is een nulmeting uitgevoerd voor projectmanagers als input voor een ontwikkeltraject.

Project case

Resultaat

Voor CCV is een 360 graden meting uitgevoerd op basis van een door KWD samengesteld projectmanagement competentie profiel. De persoonlijkheid is in relatie gebracht met een ideaal projectmanagementprofiel die KWD de afgelopen jaar zelf ontwikkelt heeft, de teamrol is gemeten in relatie met het ideaal profiel in een projectmanagement team en er is een inventarisatie uitgevoerd van de projectmanagement ervaring. Deze resultaten zijn individueel terugkoppelt aan de projectmanagers zodat ze hiermee zeer gericht hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven. Een totaal beeld van de projectmanagement pool is gemaakt zodat de manager de collectieven ontwikkelpunten kan oppakken.

Opdracht

CCV wil een projectmanagement (PM) competentie meting uitvoeren, welke binnen 2 weken gereed moest zijn, wat als input dient voor een vervolg MD ontwikkeltraject van de groep van 16 projectmanagers met de volgende stappen:

 1. Stap-1 Nulmeting
  Nulmeting bij alle projectmanagers door middels van een 360 graden meting:
  Competentiescan gebaseerd op de competenties van het projectmanagement profiel van CCV;
  b. Persoonlijkheid in relatie met een ideaal projectmanagementprofiel;
  c. Inventarisatie ervaring met vakgebonden resultaten.
 2. Stap-2: advies over resultaten nulmeting:
  De resultaten worden besproken met de deelnemers individueel zodat helder wordt waar de ontwikkelpunten en de sterke punten liggen. De deelnemers gaan hiermee in geplande MD traject mee aan de slag en daarna via individuele opleidingen en coaching trajecten.

Daarnaast worden de gegevens geconsolideerd en geanonimiseerd voor de manager van de projectmanagerspool zodat hij een overkoepeld beeld heeft van het team als geheel met de mogelijke collectieve ontwikkelpunten.

Opdrachtdetails

Stap-1 Nulmeting Nulmeting bij alle projectmanagers door middels van een 360 graden meting:

 1. Competentiescan gebaseerd op de competenties van het projectmanagement profiel van CCV;
 2. Persoonlijkheid in relatie met een ideaal projectmanagementprofiel;
 3. Inventarisatie ervaring met vakgebonden resultaten.

Ad a: KWD heeft hiervoor het competentieprofiel van CCV gehanteerd en de formulieren hiervoor aangepast.

Ad. b: Persoonlijkheidstest verkorte Big Five test: met deze wereldwijd geteste vragenlijst ontstaat een betrouwbaar beeld van de persoonlijkheid van de projectmanager. Deze test wordt gebruikt om enerzijds een inschatting te kunnen maken van de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties, anderzijds een idee te krijgen van potentiële talenten en zwakten/’achilleshielen’.

Ad. c: Aard en omvang van de projectervaring inventarisatie.

Deze nulmeting wordt het beeld ingevuld van alle drie bovenstaande onderdelen door de projectmanager zelf, zijn hiërarchische leidinggevende, zijn opdrachtgever en 1 of 2 medewerkers uit zijn projectteam.

Resultaat van deze nulmeting is:

 • Per projectmanager een spiderdiagram van hemzelf en zijn omgeving van deze 3 onderdelen;
 • Een beeld van de groep projectmanagers met een sterkte en te ontwikkeling competenties met de ervaringen;
 • Een beeld van de groep projectmanagers over de persoonlijkheid gerelateerd aan een ideaal projectmanagement profiel;

Stap-2: advies over resultaten nulmeting De resultaten worden besproken met de deelnemers individueel zodat helder wordt waar de ontwikkelpunten en de sterke punten liggen. De deelnemers gaan hiermee in geplande MD traject mee aan de slag en daarna via individuele opleidingen en coaching trajecten.

Daarnaast worden de gegevens geconsolideerd en geanonimiseerd voor de manager van de pool zodat hij een overkoepeld beeld heeft van het team als geheel met de mogelijke collectieve ontwikkelpunten.

“ KWD wist het hele traject, inclusief persoonlijke terugkoppeling aan alle projectmanagers, binnen 2 weken naar tevredenheid af te ronden. Iedere projectmanager weet nu waar hij/zij zich met zijn/haar ontwikkeling op moet focussen. Zo halen we meer rendement uit ons professionaliseringstraject. ”
Dennis van der Spoel, Hoofd Project & Portfolio Management
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.