Contact

Privacyverklaring

Hieronder treft u de privacyverklaring van KWD Resultaatmanagement aan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KWD Resultaatmanagement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KWD Resultaatmanagement, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KWD Resultaatmanagement verstrekt. KWD Resultaatmanagement kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom KWD Resultaatmanagement gegevens nodig heeft

KWD Resultaatmanagement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan KWD Resultaatmanagement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang KWD Resultaatmanagement gegevens bewaart

KWD Resultaatmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

KWD Resultaatmanagement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KWD Resultaatmanagement worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KWD Resultaatmanagement gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

KWD Resultaatmanagement maakt gebruik van Google Analytics cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KWD Resultaatmanagement bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

KWD heeft Google Analytics volledig privacyvriendelijk ingesteld volgens de AVG! Dit kan doordat KWD:

  1. Google Analytics-cookies gebruikt
  2. het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd
  3. de functie ‘gegevens delen’ heeft uitgezet
  4. geen gebruik maakt van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan KWD Resultaatmanagement te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KWD Resultaatmanagement heeft hier geen invloed op.

KWD Resultaatmanagement heeft Google geen toestemming gegeven om via KWD Resultaatmanagement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@kwdrm.nl. KWD Resultaatmanagement zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

KWD Resultaatmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KWD Resultaatmanagement maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KWD Resultaatmanagement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KWD Resultaatmanagement op via het volgende contactformulier. https://www.kwdrm.nl/ is een website van KWD Resultaatmanagement. KWD Resultaatmanagement is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 761, 3430 AT Nieuwegein
Vestigingsadres: Edisonbaan 15, 3439 MN Nieuwegein
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30224759
Telefoon: 088 266 28 70
E-mailadres: privacy@kwdrm.nl