Privacy voor www.kwdrm.nl

KWD publiceert meerdere artikelen per jaar in diverse vakbladen. KWD biedt haar contacten de mogelijkheid om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van deze en andere artikelen die wij als KWD relevant vinden voor collega’s, opdrachtgevers en vakgenoten. Met het bulletin wordt u daarnaast geïnformeerd over seminars en cursussen, enquêtes en onderzoek, cijfers en trends, methoden en technieken.

 
 

Standaardgegevens

KWD vraagt bij inschrijving op evenementen of publicaties om bedrijfs- en persoonsgegevens van de deelnemers. Daarnaast vragen wij u om uw telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend door KWD gebruikt voor de eigen dienstverlening. Alle persoonlijke gegevens van ontvangers van het KWD bulletin of van deelnemers aan de door KWD georganiseerde evenementen zijn beveiligd opgeslagen in de deelnemersadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van KWD voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. U kunt uw eigen gegevens op elk moment opvragen of (laten) wijzigen.

Privacy Policy

KWD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar relaties. Alle gegevens die u bij uw aanmelding of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening of om u op de hoogte te houden over KWD activiteiten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.