Contact
Wat wij doen

Resultaatmanagement

‘Wij ontzorgen en realiseren je succes.’

Managen van de noodzakelijke en gewenste verandering in je organisatie is wat wij doen. Daarmee zijn we de specialisten op het gebied van project-, programma- en agile-management. Onze stijl om je van dienst te zijn noemen we resultaatmanagement. De focus ligt op het halen van resultaten met een pragmatische, ondernemende en resultaatgerichte instelling.

Managen van resultaten: een vak, óns vak 

Onze resultaatmanagers managen alle soorten projecten en agiletrajecten; van pakketimplementaties, ERP-oplossingen tot infrastructuurprojecten, vaak op het raakvlak van business en ICT.

KWD’ers hebben ruime ervaring in project-, programma- en/of agile management, opgedaan binnen alle branches van het bedrijfsleven én bij de overheid. Door onze ervaring en aanpak creëren wij in een organisatie de beweging die nodig is om resultaten te boeken. Daarmee dringen we snel door tot de oorzaken achter de problemen en lossen die dan stapsgewijs, pragmatisch en succesvol op.

Je kunt ook een resultaatopdracht met ons afspreken, gebaseerd op vooraf gedefinieerd resultaat in plaats van inspanning in uren. De grondslag voor beloning is gebaseerd op meetbare resultaten.

Project- en agile-management: mensenwerk
Om resultaten te kunnen boeken staat de mens bij onze stijl centraal. Samen met de opdrachtgever, andere stakeholders en team(s), gaan wij voor het beoogde projectsucces. We zetten graag onze kennis, kunde en ervaring hiervoor in. Natuurlijk vinden wij een goede theoretische basis belangrijk, maar wij weten als geen ander dat échte successen worden geboekt door mensen die zich in de praktijk weten te onderscheiden.

Resultaatmanagement = Kwaliteit en Acceptatie
Over projectmanagement wordt veel gesproken en geschreven, door vakdeskundigen alsmede wetenschappers, met vaak dezelfde vraag: wat is succes? Voor KWD is er niet één manier die overal succesvol is. Wat werkt voor de ene organisatie werkt voor de andere niet, doordat bijvoorbeeld de cultuur of politiek het succes in de weg staat. Projectsucces lijkt eenvoudig af te kaderen als ‘binnen tijd en budget de vooraf gestelde resultaten behalen’, maar zo simpel is het niet. Acceptatie van, en tevreden zijn met, de projectresultaten is minstens zo belangrijk.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Methoden zijn ondersteunend om je resultaat te bereiken. Of het nu PRINCE2, PMBOK, PMI, MSP, IPMA, Scrum, SAFe, Lean of bedrijfsspecifieke methoden betreft, wij kunnen ze toepassen. Onze collega’s zijn in meerdere van deze methoden gecertificeerd.

Neem contact met ons op

Vastgelopen project?
Wij brengen met behoud van relaties een project de goede kant op. Dit doen we door middel van communicatief vermogen, het creëren van overzicht, oog hebben voor mensen en waar nodig nemen we stevige beslissingen.

Er bestaat geen standaard oplossing voor het vlottrekken van vastgelopen projecten. Vaak zijn er meerdere oorzaken zoals een onduidelijke opdracht, wijzigingen in de scope, verstoorde relaties, problemen met leveranciers, onduidelijkheid over planningen, afhankelijkheden, etc.

Het belang is dan om op zo kort mogelijke termijn inzicht te krijgen in de situatie en de rust en het vertrouwen te herstellen. Dit vraagt om een aanpak waarin de kernwaarden van KWD tot uiting komen: Kunnen, Willen, Durven. En dat laatste is absoluut nodig: na de analyse zijn interventies noodzakelijk die mogelijk niet bij iedereen even welkom zijn. De kunst is om, waar nodig, hard in te grijpen en zacht te blijven op de relaties. Een kunst die KWD verstaat.

Projectsucces
Projectsucces is dus meer dan sturen op tijd, geld en resultaat. We houden rekening met politiek, samenstelling van team(s), herkennen talenten en zetten deze in. Daarnaast tonen we een flinke dosis lef, doorzettingsvermogen en het vermogen om mensen te binden en te verbinden.