Contact
LKQ Fource

Nieuw geautomatiseerd distributiecentrum voor LKQ Fource

LKQ Fource is de snelgroeiende marktleider op het gebied van inkoop, distributie en verkoop van automaterialen en tools in de Benelux en Frankrijk. Ze levert haar producten en diensten aan o.a. grossiers, garages en schadebedrijven. Om ervoor te zorgen dat de service ook in de toekomst gewaarborgd blijft en alle garages nog dezelfde dag de benodigde auto-onderdelen krijgen, moet er een nieuw geautomatiseerd centraal distributiecentrum komen dat voldoet aan alle moderne eisen en waar medewerkers graag willen werken.

Resultaat

Het resultaat is een prachtig nieuw distributiecentrum van 50.000 m2, waar niet alleen de directie en medewerkers van Fource trots op zijn, maar wat ook als visitekaartje voor de Europese en Amerikaanse LKQ moederorganisatie wordt gebruikt. Het DC heeft een prachtig ontwerp en heeft een BREEAM excellent certificaat gekregen, wat o.a. betekent dat het gasvrij en energieneutraal is. Het DC heeft bovendien een hypermodern geautomatiseerd logistiek systeem dat in nauwe samenwerking tussen constructeur en logistieke integrator tot stand gekomen is. Dit alles zorgt ervoor dat alle huidige DC locaties binnenkort kunnen verhuizen naar het nieuwe centrale DC.

Opdracht

Het doel van het project is helder: een nieuw hypermodern centraal distributiecentrum realiseren waar alle huidige logistieke activiteiten in de toekomst onder één dak kunnen plaats vinden en waar de medewerkers graag willen werken. Met dit nieuwe DC kan de verwachte groei opgevangen worden en kan er een enorme kwaliteit- en efficiencyslag gemaakt worden.

Om dit allemaal te realiseren moeten er echter heel veel keuzes gemaakt worden. Waar komt het nieuwe DC? Hoe groot moet het zijn? Welke partij gaat het bouwen? Welke automatisering en logistieke systemen zijn nodig? Etc.

Om al deze keuzes te maken en alle betrokken partijen, zowel lokaal als op Europees en Amerikaans niveau hierin mee te nemen, was het de taak van de KWD programmamanager om samen met het projectteam heel veel onderzoek te doen, diverse scenario’s uit te werken, en veel plannen en besluitdocumenten te maken. Dit zorgde uiteindelijk voor een goede en gedragen besluitvorming.

Tijdens de realisatie was het vooral van belang om alle betrokken partijen goed samen te laten werken o.b.v. een integraal plan en planning en hierbij continu te sturen op de vele afhankelijkheden. Door bijvoorbeeld de logistieke integrator en de ontwikkelaars van de WMS software al te betrekken bij de ontwerpfase van het gebouw is niet alleen veel tijd bespaard, maar heeft dit ook geleid tot optimalisatie van het gebouw en de logistieke processen.

“ De mijlpaal voor de oplevering van het gebouw was keurig op schema. Chapeau voor Patrick en het hele team. Patrick heeft een gestructureerde werkwijze. Documentatie, planning etc. is buitengewoon goed op orde. Overlegstructuren, samenwerkingsrelaties evenzo. De betrokkenheid en samenwerking is hecht en intensief. ”
Opdrachtgever Erik Jansen, COO LKQ Fource
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.