Contact
KWD Vakblad

Vakblad Projectmanagement en agilemanagement

Vakblad Projectmanagement en agilemanagement wordt uitgegeven door KWD Resultaatmanagement. Het informeert zijn lezers over actuele ontwikkelingen in de theorie en praktijk van het boeiende vakgebied van projectmanagement. In het bijzonder op het snijvlak van business en IT. Een redactiecommissie bestaande uit wetenschappers en praktijkmensen waarborgt de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de artikelen.

KWD
Vakblad

Editie 20

Alweer het 20ste nummer van het vakblad projectmanagement en agilemanagement. De rode draad in dit nummer is het goed neerzetten en uitvoeren van projecten, vanaf het begin tot aan het einde. In het redactionele hoofdartikel gaat Luuk Ketel in op planningen. Het blijkt in de praktijk nog steeds niet eenvoudig te zijn om vanaf het begin van het project helder te hebben, te krijgen en te houden wat nodig is om aan het einde te kunnen concluderen dat het project binnen de beschikbare tijd is afgerond. En dan maakt het niet uit of er nu agile of waterval wordt gewerkt. Agile mag niet als excuus gebruikt worden dat de planning niet bekend is zoals agile ook geen excuus is om niet aan risicomanagement te doen.In het artikel Project Initiatie Document wordt ingegaan op de vraag hoe PID’s beter te maken zijn. Het antwoord is door gebruik te maken van een PID-checklist. In het artikel wordt eerst een studie uit 2014 aangehaald en wordt de levenscyclus uit de PMBOK beschreven. Jammer dat er niet bij staat dat PMI met de PMBOK versie 7 (publicatie 2021) afscheid genomen heeft van de 5 procesgroepen (n.b. dat zijn geen projectfasen). Dit heeft trouwens zoveel commotie opgeleverd dat er ondertussen weer een Process Groups: A Practice Guide in November 2022 is verschenen naast de PMBOK. De checklist zelf beslaat 6 onderdelen: projectopdracht en scope, fasering, eind- en tussenresultaten, geld, tijd en planning, projectorganisatie, kwaliteit en risico’s projectvoering en kwaliteit PID. Gelukkig wordt er ook melding gemaakt van andere wijzen waarop de kwaliteit verbeterd kan worden zoals betrekken van de stuurgroep, project audits en assessments en peer reviews.

KWD
Vakblad

Special 2023

In een speciale editie van het vakblad vorig jaar kreeg de lezer een inkijkje in de projecten van KWD door middel van schetsen van project- en programmamanagers. Dit jaar viert KWD zijn 25-jarig bestaan en richt de aandacht op hoe klanten de projecten beleven. Met de slogan "Durven" vroeg KWD klanten eerlijk te zijn over hun ervaring met de uitvoering van projecten. Het bedrijf vermijdt greenwashing en benadrukt dat ze doen waar ze voor staan: het uitvoeren van uitdagende projecten in een steeds technischer en complexere maatschappij. Klanten mochten hun relatie met KWD schetsen, waarbij de focus ligt op de uitdagende aard van de projecten die vaak uit de samenleving voortkomen.In deze editie van het KWD Vakblad een kijkje in de keuken van KWD. KWD-projectmanagers vertellen over hoe zij in de praktijk projecten uitvoeren en wat hun ervaringen en leermomenten zijn. Deze ervaringen zijn tijdens de KWD Vakdag 2023 gedeeld en daarna vastgelegd in een speciale uitgaven van ons Projectmanagement Vakblad. Het KWD Vakblad verschijnt drie keer per jaar. Vanaf nummer 10 is het vakblad online beschikbaar. Wil je het vakblad drie keer per jaar ontvangen, schrijf je dan in.

KWD
Vakblad

Editie 19

25 Jaar!!! In 1998 was ICT voornamelijk gericht op Microsoft Windows 98, databases, networking, programmeren en internet, terwijl KWD Resultaatmanagement van start ging. Na 25 jaar overleeft KWD, ondanks de voorspellingen over projectmanagementverdwijning door nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence. Projectmanagement blijft echter essentieel gezien de toenemende complexiteit van projecten in organisaties.Veel investeringen gaan naar projecten, maar er is een verschil in onderwijsaandacht tussen bedrijfskunde en projectmanagement. Het vakblad van KWD biedt inzicht in de evolutie van projectmanagement en de complexiteit ervan. Projecten richten zich nu op digitale transformatie en organisatietransities, vereisen effectief portfoliomanagement en een professioneel voortbrengingsproces.Projectmanagers moeten voortdurend hun vakmanschap evalueren, beslissingen nemen, kennis toepassen en omgaan met complexe projecten. Ethiek en samenwerking met opdrachtgevers staan centraal terwijl trends aangeven dat er juist meer behoefte is aan projectmanagement. Toekomstige ontwikkelingen omvatten AI-ondersteuning en nauwere samenwerking tussen project- en lijnmanagers. KWD volgt trends om resultaten te behalen en organiseert een klantenvakdag ter ere van hun 25-jarig jubileum.Hier kun je de 19e uitgave van het Vakblad Projectmanagement en agilemanagement lezen. Deze editie van het Vakblad is voor iedereen online gratis beschikbaar. Vind je een papieren uitgave toch prettiger lezen of verzamelen? Laat dan hier je gegevens achter. Tegen een kleine vergoeding, kun je een papieren uitgave van het Vakblad in de brievenbus ontvangen.

KWD
Vakblad

Editie 18

Faculteit Projectmanagement: Er bestaan verschillende trainingen en opleidingen in projectmanagement bij instellingen zoals de Baak, ICM, NCOI en IPMA, maar er bestaat nog geen specifieke faculteit Projectmanagement waar alle aspecten van het vak onderwezen worden. Er zijn geluiden over de mogelijke oprichting van een dergelijke faculteit vanwege het groeiende belang en complexiteit van projecten in organisaties.KWD, die dit jaar haar 25-jarig bestaan viert, heeft bijgedragen aan de professionalisering van projectmanagement via publicaties en samenwerkingen. Het vakblad van KWD belicht diverse aspecten van het vakgebied en helpt projectmanagers om betere projectresultaten te bereiken. De edities bevatten artikelen over resiliency, samenwerking met stakeholders, projectmanagementmethoden en projectafsluiting.De toekomst van projectmanagement vraagt om een focus op resiliency en competentieontwikkeling, evenals een breder begrip van duurzaamheid en ethiek in projecten. Het vakblad belicht de evolutie van projectmanagement en biedt inzichten voor toekomstige projectmanagers om succesvol te zijn in complexe projecten. KWD zal gedurende het jubileumjaar laten zien hoe zij werken aan duurzame en effectieve projectresultaten en hoe zij bijdragen aan het vak Projectmanagement.Hier kun je de 18e uitgave van het Vakblad Projectmanagement en agilemanagement lezen. Deze editie van het Vakblad is voor iedereen online gratis beschikbaar. Vind je een papieren uitgave toch prettiger lezen of verzamelen? Laat dan hier je gegevens achter. Tegen een kleine vergoeding, kun je een papieren uitgave van het Vakblad in de brievenbus ontvangen.

Archief KWD vakblad

Het KWD vakblad verschijnt drie keer per jaar. Vanaf nummer 10 is het vakblad online beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht van de recent uitgekomen edities van het KWD Vakblad.

Archief 2022

Archief 2021

Archief 2020

Het vakblad ontvangen

Vind je een papieren uitgave toch prettiger lezen of verzamelen? Laat dan hier je gegevens achter. Tegen een kleine vergoeding kun je een papieren uitgave van het KWD Vakblad in de brievenbus ontvangen.

Vakblad aanvragen