Contact
Wat wij doen

Best Value Projectmanagement

‘Sneller en beter (IT-)diensten inkopen.’

Met onze Best Value Sourcing aanpak voor projectmanagement verbeteren wij aantoonbaar het inkopen van (IT-)diensten, waardoor opdrachtgevers sneller en beter krijgen wat ze nodig hebben, tegen lagere kosten en met minder risico’s.

Als organisatie maak je vaak gebruik van IT-leveranciers voor het inkopen van (delen van) je IT. Helaas ervaren we vaak problemen in de relatie met deze leveranciers, waarbij opdrachtgevers moeite hebben om hun behoeften goed te specificeren en leveranciers niet altijd voldoen aan de verwachtingen, zoals het leveren van wat is gevraagd, op tijd of tegen de afgesproken kosten.

Heb je vragen over hoe je jouw IT-sourcing kunt verbeteren? Bijvoorbeeld: hoe benut je maximaal de expertise in de markt en behoud je toch controle? Hoe selecteer je de juiste leverancier of expert als je zelf geen expert bent? Hoe zorg je ervoor dat je een werkende oplossing krijgt?

Ook sneller en beter (IT-)diensten inkopen?

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze succesvolle aanpak!

Neem contact met ons op

Met onze aanpak bieden wij antwoorden op deze vragen en voorzien we opdrachtgevers, projectmanagers, leveranciers en inkopers van de juiste tools om sourcing succesvol te laten verlopen. Onze projectmanagementaanpak is gebaseerd op de principes van de Best Value Approach, aangevuld met onze inzichten over het opzetten van voorwaarden voor deze specifieke vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier, wat wij Best Value Projectmanagement noemen.

We richten ons op vier belangrijke aspecten:

  1. Principes: Welke principes sturen de inrichting van het project?
  2. Proces: Welke stappen doorloop je als opdrachtgever samen met de leverancier?
  3. Stuurknoppen: Welke factoren zijn cruciaal voor succes en wie beheert welke knop?
  4. Kernwaarden: Welke fundamentele waarden dragen bij aan een succesvolle samenwerking?