Contact
Koninklijke Auping bv

Samen Slimmer Softwaretesten

We hebben nu meer grip op het proces en de coördinatie van het testen in onze releasetrain, aldus Frank Scholte van Koninklijke Auping BV. Na afronding van de opdracht van de KWD projectmanager, was Auping in staat om zelfstandig de opgedane ervaringen in toekomstige trajecten in te zetten. Een resultaat van een interessant project waarin betere ketenbeheersing met coördinatie van regressietesten en gebruikersacceptatietesten is geïntroduceerd en de “key user awareness” is verhoogd.

Interim Management
Professionaliseren

Resultaat

Koninklijke Auping bv heeft KWD gevraagd de organisatie mee te helpen met het optimaliseren van software testcoördinatie en -management. Dit door een fine-tuning van de huidige procedures en werkzaamheden voor projecten en beheer. Het resultaat is een situatie waarin betere ketenbeheersing met coördinatie van regressietesten en gebruikersacceptatietesten plaats vindt en de “key user awareness” is verhoogd. Dit door middel van en organisatie van evaluatiesessies, implementatie van testscenario templates, bevindingenregistratie en procesverbetering door het doorlopen van een best practice proces.

Opdracht

Bij Koninklijke Auping bv wordt stapsgewijs gewerkt aan verbetering en uitbreiding van het applicatielandschap. Hierdoor is er behoefte ontstaan aan optimalisatie van de werkmethoden en een gestructureerde planmatige aanpak. Het einddoel hiervan was het gereed maken van de organisatie voor het planmatig werken in een releasetrain.

De KWD projectmanager heeft de organisatie meegeholpen door het optimaliseren van test coördinatie en -management. Gedurende een intensieve periode zijn interviews en workshops met de stakeholders gedaan en zijn processen en werkmethodes tegen het licht gehouden.

Er is vervolgens een bestpractice testproces opgestart waarbij zowel ICT als de business tijdig zijn betrokken. Deze best practice hield onder meer in dat de testscenario’s afgestemd werden op de business requirements en bedrijfsrisico’s waarbij actieplannen leidend werden voor planning en beheersing. Tijdens deze periode had KWD een sturende en coördinerende rol, waarbij in overleg met de organisatie tools en checklists zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Na afronding van de opdracht was de organisatie in staat om zelfstandig de opgedane ervaringen in toekomstige trajecten in te zetten.

“ De KWD projectmanager heeft ons geholpen in een verbeterslag door zeer bruikbare producten op te leveren en te implementeren die zijn afgestemd op de wensen en behoeften uit de organisatie. We hebben nu meer grip op het proces en de coördinatie van het testen in onze releasetrain. ”
Opdrachtgever Frank Scholte, Manager ICT

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.