Contact
Eneco

Een IT-leverstraat voor grootschalige levering

Eneco zet mooie stappen richting een groenere toekomst! Met als doel het jaarlijkse aantal hybride warmtepompinstallaties te verhogen. Het One planet plan streeft naar klimaatneutraliteit voor Eneco en haar klanten tegen 2035. Om dit te bereiken is een innovatieve omgeving ‘living lab’ gecreëerd om snelheid en efficiëntie te bevorderen. Stapsgewijs werd bepaald wat het beste werkt bij het optimaliseren van de processen en de onderliggende IT-systemen. KWD projectmanager Marcel Geraads  heeft bij Eneco een bijdrage geleverd en bouwt daarmee aan een duurzame toekomst! 

Project case

Resultaat project  

Dit project heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

  1. Een flexibele IT-keten bestaande uit 4 geïntegreerde applicaties (o.a. CRM, ERP en boekhoudkundige applicatie), die samen een innovatieve omgeving vormen voor de experimenteerfase van ons ‘living lab’. We hebben een Agile (Development & Operations) ontwikkelingsproces geïmplementeerd, waardoor we stapsgewijs konden opschalen. 
  2. Realisatie van flexibele interfaces naar het bestaande IT-landschap van Eneco, inclusief het logistieke systeem en een aansluiting voor onderaannemers. 
  3. Een doordachte architectuur en stappenplan om de functionaliteit geleidelijk uit te breiden. Hierdoor kunnen we de kosten per levering verlagen door automatisering van handelingen in het logistieke proces bij verdere opschaling.

Eneco is met geleverde resultaten instaat om: snel, op grote schaal en kostenefficiënt hybride warmtepompinstallaties te gaan leveren aan zowel bestaande als nieuwe klanten. 

De opdracht  

In het streven naar snelle opschaling stuitte Eneco op een uitdaging: de bestaande IT-infrastructuur kon niet voldoen aan de snelheid en flexibiliteit die nodig waren. De oplossing? Het concept van het ‘living lab’. Binnen deze IT-omgeving konden experimenten worden uitgevoerd om te ontdekken wat het beste werkt, terwijl snelle aanpassingen aan de IT-infrastructuur voor warmtepompen mogelijk waren. Dit concept rustte op innovatieve IT-platformen, waaronder Software as a Service en ‘low code’ platformen, geïntegreerd konden worden in de bestaande IT-systemen. Deze platformen werden geleverd door zowel externe leveranciers als een recent overgenomen Eneco-startup. De opdracht strekte zich uit over meerdere jaren, waarin de levering en installatie van warmtepompen werden opgeschaald. 

De benodigde IT-keten werd opgebouwd volgens een architectuurmodel met vijf bouwblokken, die elk een deel van het proces ondersteunden, van verkoop tot het innen van facturen. Deze bouwblokken omvatten CRM & Customer engagement, Fulfilment, Delivery, Billing en Invoice & payments. Hierdoor werden gegevens slechts één keer ingevoerd en konden ze efficiënt binnen de keten worden hergebruikt. Het project werd opgepakt middels de Agile-methodiek. Waarbij dus in kleine stappen werd onderzocht wat het probleem was en de daarbij behorende oplossingen. Het project bestond uit een experimenteer en opschaalfase. 

 Als projectmanager verzorgde Marcel de dagelijkse leiding van mijn team en verzorgde: het opzetten van de projectorganisatie, inrichting governance, stake holder management, architectuurontwerpen en contractmanagement. De architectuurontwerpen waren nodig om de functionaliteit verder uit te breiden en IT-architectuurkeuzes te onderbouwen voor de volgende fase van opschaling. Deze aanpak is in overleg gegaan met de diverse organisatieonderdelen, externe leveranciers en andere stakeholders. Daarbij is het goed aanhaken van een ieder niet uit het oog verloren. Want samen sta je sterk. 

“ Marcel is een zeer ervaren en betrokken projectmanager die zich resultaatgericht opstelt zonder de aansluiting/verbinding met de omgeving te verliezen - Alex Palma (IT-manager Eneco) ”
Alex Palma (IT-manager Eneco)
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.