Contact
Universitair Medisch Centrum

Optimaal profiteren van data

Het juist inrichten van een datawarehouse vereist goed denkwerk. Welke data stel je beschikbaar en in welke structuur? Wat heeft de afnemer nodig? Belangrijke vragen zeker als je huidige datawarehouse niet voldoet qua beschikbare data, performance en stabiliteit van het platform.

Project case

Inleiding

Het nieuwe datawarehouse (Health Data Platform) vormt het hart van de datavoorziening van talrijke analyses en dashboards in het academisch ziekenhuis. Het HDP neemt data in uit verschillende bronnen en maakt deze voor hergebruik beschikbaar. Dat wordt op een generieke en robuuste manier gedaan door de data te transformeren naar een centraal common datamodel. Op die manier kan de data uitgegeven worden tbv diverse use cases binnen zorg, research en bedrijfsvoering. Het is robuust omdat de bron interpretatie en integratie eenmalig gedaan wordt. De impact van bronwijzigingen is daarmee gering en heeft alleen impact op het centrale common datamodel.

Voor de basis van het centrale common data model is gekozen om te conformeren aan een externe standaard, namelijk ZIB’s zoals deze in FHIR profielen zijn uitgedrukt.

Een van de uitgangspunten is dat er geen ruwe bron data wordt uitgegeven, maar alleen gemodelleerde data. Dit kost een eenmalige investering, maar levert winst op beheer, bronwijzigingen, audit trails, data lineage, governance en datamanagement.

De keuze voor FHIR is onder andere gemaakt omdat voorzien wordt, dat er steeds meer uitgewisseld moet worden buiten het ziekenhuis en dat FHIR hiervoor gebruikt gaat worden. Hier is dan goed op voorbereid.

Het resultaat

 • Alle data van het verouderde platform zijn omgezet naar het nieuwe Health Data Platform in de juiste modellering.
 • Dashboards en BI rapportages zijn aangepast aan het nieuwe platform.
 • Verbeteren van de performance.
 • Kostenbesparing door downsizen van het aantal servers en product licenties.
 • Beheersbaarder door inzet van standaard producten.

De opdracht

Martina was als projectmanager verantwoordelijk voor de implementatie en rapporteerde aan een stuurgroep.

 • Communicatie naar de afnemers datawarehouse;
 • Migratie van gebruikte data naar Health Data Platform;
 • Gefaseerd uitschakelen van ongebruikte data;
 • Decommision van de oude omgeving;
 • Nazorg ondersteuning om de overgang te vergemakkelijken, issues op te lossen en potentiële risico’s te vermijden;
 • In beheer name
“ Pragmatische projectleider, die zich niet snel uit het veld laat slaan en die goed en helder rapporteert. ”
PO afdeling Data Analytics
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.