Contact
Saint-Gobain

Introductie van een nieuwe service

Saint-Gobain is een toonaangevend bedrijf dat wereldwijd voorziet in de vraag naar bouwmaterialen/-producten. Voor een optimaal bedrijfs- of productieproces wordt er onder andere gebruik gemaakt van tablets en scanners. Marco Rijbroek is gevraagd om hier een service omtrent de scanners en tablets te introduceren die eenvoudig, herbruikbaar en veilig is. Met het uitvoeren van het project heeft hij niet alleen de service geïntroduceerd, maar ook het project omgezet tot standaard changes. Hoe hij dat voor de hele Benelux voor elkaar heeft gekregen, lees je hieronder.

Project case

Binnen de fabrieken van Saint-Gobain is er een behoefte aan applicaties die op een veilige en robuuste manier gebruikt kunnen worden aan de productielijnen. Deze applicaties draaien op speciale tablets en scanners; rugged devices. Voordat er een service was geïmplementeerd moesten alle fabrieken zelf hun eigen oplossing bedenken om de scanners of tablets te kunnen gebruiken, waarbij niet alle richtlijnen werden gevolgd. Na de introductie van deze service wordt het voor de eindklanten van Saint-Gobain IT Benelux mogelijk om eenvoudig en snel de rugged devices op een compliant en veilige manier in te richten.

Resultaat

Marco Rijbroek heeft ervoor gezorgd dat de implementatie en inrichting van rugged devices verbeterd en gestandaardiseerd is. Alle aanvragen voor een rugged device worden nu via een standaard proces opgeleverd. Hierdoor wordt het voor de eindklanten duidelijk welke stappen er nodig zijn en wordt het inzichtelijk wat de verwachtte implementatie- en terugkerende kosten zijn. Als bijvangst is het voor Saint-Gobain IT Benelux zelf eenvoudig om deze informatie op te leveren. De service is zo opgezet dat er geen uitgebreide projecten gestart hoeven te worden en implementaties goedkoper en sneller kunnen worden uitgevoerd. Marco heeft dit voor elkaar gekregen door het doen van uitvoerig onderzoek, door vragen te blijven stellen en altijd kritisch te kijken naar de meest optimale oplossing.

Opdracht

Marco Rijbroek is gevraagd om een service te ontwikkelen om op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier rugged devices te kunnen implementeren. Daarnaast moesten bestaande en nieuwe implementaties aan alle relevante Cyber security voorwaarden voldoen.

Om dit te bereiken heeft Marco het proces van begin tot eind doorlopen en alle stappen vastgelegd. Per stap heeft hij bekeken wat het beste werkte en welke informatiebehoefte er was bij alle betrokken partijen. Ook heeft Marco uitvoerig contact gezocht met de partijen die reeds deze service hadden draaien voor aanvullende input, zoals bij voorbeeld bij Saint-Gobain IT Nordics. Ook heeft hij het team in Parijs dat de implementaties van de rugged devices begeleid, actief benaderd om tot de optimale stappen te komen.

Door deze aanpak is Marco in staat geweest om van deze complexe aanvraag een concreet stappenplan te maken. Dit stappenplan kan worden gebruikt voor de benodigde voorbereiding en gedurende de uitrol. Dit heeft niet alleen geresulteerd in een implementatie van een volledige service, maar met dit stappenplan is het ook mogelijk geworden om zonder al te veel aansturing deze service meermaals eenvoudiger te implementeren binnen Saint-Gobain. Dit leidt tot een gestructureerd, eenvoudiger en minder tijdrovend proces van klantwens tot en met implementatie en voldoet aan de geldende cyber security normen.

“ Door de juiste vraagstelling en opvolging met cross check momenten is er een gestandaardiseerd proces inclusief kost en services opgeleverd die door de operationele support afdeling zelfstandig van a tot z uitgevoerd kan worden. Het project is met succes en tevredenheid afgerond. ”
Harold Groos
BRM & Solutions Manager, IT Services Benelux Saint-Gobain IT Benelux
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.