Contact
Sligro Food Group

Overname Heineken Groothandel

Sligro Food Group en Heineken Nederland zijn een partnership aangegaan om de groothandelsactiviteiten van Heineken onder te brengen bij Sligro. Hiervoor is een programma opgezet en aan KWD projectmanager David Leeuwenburgh is vanuit Sligro Food Group gevraagd de IT Integratie van deze marktleiders te begeleiden. Benieuwd hoe David deze transitie tot een succes brengt?

Project case

Resultaat

David heeft gezorgd dat de Heineken distributiecentra in korte tijd volgens één geïntegreerd systeem werken. Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet in de verdere transitie naar Sligro en de samenwerking tussen beide partijen voor de komende jaren.

Opdracht

Met de partnership wordt de Heineken groothandel overgenomen door Sligro.  Hiermee wordt de distributie van Heineken bier & cider aan Nederlandse horeca de komende jaren volledig door Sligro uitgevoerd. Daarnaast wordt Heineken dé partner van Sligro voor het bier- en ciderassortiment.

Om deze transitie van Heineken naar Sligro te begeleiden is een programma opgezet met als doel het realiseren van een optimale klantbediening; een one-stop shop voor food & beverages, en dat uit te voeren door een efficiënte en duurzame logistieke integratie; één vrachtwagen die horecaklanten in binnensteden bedient. binnen het programma is David gevraagd vanuit IT de systeemintegratie te leiden, waarbij hij zorgt draagt voor de tijdige oplevering van:

  • Het realiseren van één geïntegreerd systeem waarmee distributiecentra hun operatie kunnen uitvoeren, door het doorontwikkelen van het Sligro ERP systeem en interfaces met Heineken ERP.
  • Realisatie van IT infrastructuur op de 12 voormalige Heineken distributiecentra, waaronder kantoorautomatisering , telefonie en logistieke en decentrale ERP systemen.
  • Migratie op deze distributiecentra van de oude systemen naar dit geïntegreerde Sligro systeem toe.

Hiervoor heeft David met zijn team in nauwe samenwerking met het programmateam en Heineken IT een aanpak gekozen om één distributiecentrum als pilot te beschouwen. Voor deze eerste transitie is in zeer beperkte tijd  de benodigde software ontwikkeld en uitvoerig door alle partijen getest. Parallel hieraan is de IT infrastructuur opgebouwd op deze vestiging(en) zonder de dagelijkse operatie te verstoren. Na oplevering van zowel systeemaanpassingen als infrastructuur is in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen de cut-over naar de Sligro systemen gemaakt op deze eerste vestiging.

Deze aanpak heeft hierna als blauwdruk voor de overige distributiecentra gediend en zijn de lessons learned van iedere cut-over bij de overige vestigingen meegenomen.  Hierdoor is na de eerste transitie van het pilot-distributiecentrum in een periode van minder dan 5 maanden de IT infrastructuur op de 12 distributiecentra opgebouwd en heeft transitie naar deze systemen plaatsgevonden. Hiermee zijn meer dan twee distributiecentra per maand gemigreerd. Parallel aan de migratie is tevens in rap tempo doorontwikkeld op de Sligro systemen om het groeiende orderaantal en de daarmee gepaarde orderuitval in de kiem te smoren.

“ Voor dit project gold dat het glas noch halfvol noch halfleeg is maar eerder 2x zoveel bier zou moeten bevatten dan dat in het glas past.

De parallel met de uitdagingen van David is dat het hem evident gelukt is om binnen gestelde termijn de enorme scope behapbaar te maken en te realiseren. ”
Ton Arrachart, IT Directeur
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.