Raad voor Rechtsbijstand

Case: Raad & Bijstand bij IT-project Raad voor Rechtsbijstand

Rijksoverheid wil grote IT-projecten toetsen op risico’s en slaagkans voorafgaand aan realisatie. Een door deskundigen opgesteld CIO oordeel is een van de nieuwe instrumenten hiervoor. Hoe doe je dat?

 

Resultaat

De opgeleverde rapportage bevatte een scherp beeld van het IT-project, met conclusies en aanbevelingen over de meest risicovolle aspecten van de twaalf die het instrument CIO oordeel voorschrijft. Tevens levert de rapportage een template en aanpak voor toekomstige projecten bij de  Raad voor Rechtsbijstand en departement Justitie en Veiligheid.

Opdracht

De Raad voor Rechtsbijstand, een Zelfstandig Bestuursorgaan (zbo) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, stond aan de vooravond van de realisatie van de optimalisatie van een primair proces en vervanging van het bijbehorende applicatielandschap. Ondanks dat dit project niet onder de governance valt van grote ICT projecten van de overheid heeft de CIO toch het instrument toegepast om tot een scherp en onafhankelijk oordeel te komen over het project. De CIO van de Raad wenste daarbij te worden ondersteund door externe expertise.

Adri heeft op basis van de beschikbare documentatie en aanvullende interviews in korte tijd een analyse gemaakt van de stand van zaken op de belangrijkste criteria. Hij heeft vanuit ruime eigen ervaring aanbevelingen kunnen doen die de Raad ondersteunen. 

Het opgeleverde rapport CIO-oordeel is door de Raad met herkenning en waardering ontvangen. De gedane aanbevelingen zijn opgevolgd.

Projectdetails

IT-Audit
Overheid

Indrukwekkend. Hier hebben we wat aan!

Hans Gerritsen, Algemeen Directeur Raad voor Rechtsbijstand

Deel de case

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht