Contact
Albeda Rotterdam

Nieuwe stap in digitaal leren

Online leren is niet meer weg te denken anno nu. Voor scholen betekent dit grote, veel omvattende programma’s om digitaal leren te implementeren. En dit gaat veel verder dan het aanschaffen van een passende applicatie. Denk hierbij aan de adoptie van het systeem bij de studenten en docenten en uitrol binnen budget en planning. Binnen Albeda in Rotterdam leidde KWD dit programma, met mooie resultaten voor Albeda en de gebruikers van het leermanagementsysteem (LMS). In deze case vertelt Tim Geusens meer over het project en deelt hij enkele waardevolle tips.

Binnen Albeda is per schooljaar 2022-2023 het leermanagementsysteem (LMS) itslearning in gebruik genomen door verschillende clusters en opleidingen. De ondersteuning, gekoppeld aan fase 1, van de applicatie is per 1 november 2022 overgedragen naar de bestaande organisatie.

Pakketimplementatie

Klaar voor de volgende fase

Na een succesvolle eerste fase werd het tijd voor de vervolgfase. In fase 2 lag de focus op het managen van de implementatie, het verfijnen van instructies, uitgangspunten en kaders. En de doorontwikkeling van extra koppelingen.

Het probleem en de oplossingen

Om het gebruik van itslearning duurzaam te inbedden in de organisatie is het essentieel om continu aandacht te hebben voor de applicatie en de gebruikers. Het succes valt of staat met de ervaringen van de gebruikers. Daarom werden er een aantal hoofdtaken gedefinieerd die zich focussen op uitbreiding van de implementatie, onboarding en het delen van kennis. Denk hierbij aan het begeleiden van college-implementatieteams op het vlak van planning, projectplan en voortgang. En het trainen en kennis delen in de vorm van het faciliteren en organiseren van een ambassadeursnetwerk waarbij leren van elkaar centraal staat.

De kracht van een KWD’er

Ook binnen dit project is de kracht van Tim sterk naar voren gekomen. Niet alleen het succesvol begeleiden van complexe projecten met diverse stakeholders. Maar juist het verder kijken naar toekomstbestendigheid. Het creëren van commitment en het delen van kennis, zodat je niet afhankelijk bent van enkele personen binnen de organisatie, zijn hiervan mooie voorbeelden. Tijdens dit project is hiervoor veel aandacht geweest.

Ervaringen en tips en tricks

De aanpak om vanuit de verschillende discipline een multidisciplinair team te vormen werkt heel goed. Binnen Albeda bestaat het team uit; onderwijsadviseur, informatiemanager, architect en functioneel beheer. Dagelijks staan zij in contact met de implementatieteams. Door continu samen over ontwerpen en oplossingen na te denken in plaats van ieder onderdeel voor zich, versterkten de teamleden elkaar. Hierdoor kom je gemakkelijker tot een optimaal resultaat. Bovendien maakte dit de besluitvorming sneller en eenvoudiger omdat het altijd om een breed gedragen oplossing ging.

Tip : Durf te doen. Durf risico’s te nemen, maar heb altijd een plan B, inclusief team achter de hand en een stuurgroep die je rug dekt.

Tip : In projecten gaat het vaak om drie dingen: communicatie, communicatie, communicatie. Weet in hoofdlijnen wat je wilt vertellen. En heb aandacht voor persoonlijk contact.

Tip: Zorg voor laag hangend fruit. Juist wanneer de gebruikers even onderweg zijn met de applicatie komen ook de eerst frustraties. Zorg ervoor dat je ze af en toe positief kan verrassen met iets nieuws/tastbaars.

“ Een digitale transformatie is een menselijke transformatie met ondersteuning door de juiste digitale middelen. Met die insteek en met grote vasthoudendheid heeft Tim ervoor gezorgd dat Albeda een belangrijke stap heeft gezet op het gebied van digitaal leren. ”
Karel Rijkse
Directeur ICT/CIO, Albeda Rotterdam
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.