Contact
Case Story, Albeda Rotterdam

Digitale transformatie onderwijs

In de snel evoluerende wereld van onderwijs speelt technologie een steeds prominentere rol. Een van de belangrijkste hulpmiddelen die de educatieve sector heeft getransformeerd, is het Learning Management System (LMS) – oftewel, het leermanagementysteem. Dennis leidde de eerste fase van de implementatie van een LMS bij Albeda in Rotterdam.

Pakketimplementatie

Een LMS is een softwaretoepassing die is ontworpen om het beheer, de distributie en het volgen van leerinhoud te vergemakkelijken. Het biedt een geïntegreerde omgeving waarin docenten, trainers, HR-afdelingen en beheerders educatief materiaal kunnen maken, beheren en aanbieden aan studenten, medewerkers, en organisaties als geheel.

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten en meer dan 21.000 studenten, is Albeda een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam.

Resultaat

Het nieuwe LMS is succesvol geïmplementeerd binnen de gestelde termijn en budget. Belangrijke resultaten zijn:

  • Verbeterde leerervaring: studenten en docenten rapporteerden een hogere tevredenheid dankzij de gebruiksvriendelijke interface en verbeterde toegankelijkheid van leermaterialen.
  • Efficiënt beheer: Docenten en administratief personeel ervaren de voordelen van de gestroomlijnde processen en de verbeterde mogelijkheden voor het ontsluiten van lesmateriaal.
  • Positieve feedback: de stuurgroep was zeer tevreden met de soepele overgang en de minimale verstoring van onderwijsactiviteiten.

De succesvolle implementatie van het LMS bij Albeda is een voorbeeld van hoe effectief projectmanagement kan bijdragen aan het succes van grootschalige projecten in het onderwijs. Dennis speelde een sleutelrol in het realiseren van deze positieve transformatie, waarbij hij zijn vaardigheden in planning, coördinatie en communicatie optimaal inzette.

Opdracht

Doel van het project was om na het aanbestedingstraject in 2021 en de gunning in januari 2022 het systeem operationeel te hebben aan het begin van het nieuwe schooljaar, in september 2022; een periode van 7 maanden, inclusief schoolvakanties.

Binnen zes maanden heeft Dennis de eerste fase van het LMS met succes neergezet bij Albeda in Rotterdam. Sleutel tot succes was de adoptiegraad vergroten, vooral bij het onderwijspersoneel. Dit is gelukt door het vormen van decentrale projectgroepen per college. Deze projectgroepen hadden een zekere mate van vrijheid om hun eigen accenten aan te brengen in het onderwijs dat via het LMS werd klaargezet, echter lag hier wel een goed doordacht ontwerp en inrichting aan ten grondslag die voor alle colleges hetzelfde was. Verder zijn deze projectteams wekelijks aan de hand meegenomen door het centrale projectteam met hulp, tips, trucs en het vasthouden aan de inrichtingsprincipes.

‘It takes two to tango’, dus een intensieve samenwerking met de opdrachtgever was cruciaal om ook de collegedirecteuren in de stuurgroep in hun kracht te zetten en hen het project de goede kant op te laten sturen.

Andere uitdagingen waren de integratie van het nieuwe LMS met bestaande systemen, training van docenten en personeel, en minimale verstoring van lopende onderwijsactiviteiten. Een naadloze overgang was essentieel om het vertrouwen van alle betrokkenen te behouden.

Dennis heeft deze uitdagingen naar een goed einde gebracht door de basis voor een succesvol project op orde te hebben: een degelijke projectplanning, projectstrategie en risicomanagement, een goede teamcoördinatie, actief stakeholdermanagement, de inzet van training en ondersteuning voor gebruikers en leerlingen en het testen en borgen van kwaliteit van het nieuwe LMS.

Vijf van de zes colleges zijn per september 2022 gebruik gaan maken van het LMS, waarbij twee colleges vrijwel volledig over zijn gegaan met hun onderwijs. Andere colleges volgden gefaseerd in 2022 – 2023.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.