Integrale Project Management Teams

Als ICT projectmanager word je vaak geconfronteerd met projectmanagement methoden van bedrijven die de verschillende aspecten van projectmanagement en de projectaanpak benadrukken. Voorbeelden hiervan zijn SCOPAFIJTH (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatie voorziening, Juridisch, Technologie, Huisvesting), TOKIO (Techniek, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Opleidingen) en niet te vergeten: Prince II met z’n gedefinieerde processen en componenten.

 

In de praktijk is het toch vaak aan de projectmanager om die aspecten goed te beleggen in zijn project. De organisatie zelf is daar in het algemeen niet voor ingericht. Het vinden van de juiste expertise en die dan ook nog in voldoende mate beschikbaar krijgen voor je project is een hele uitdaging. Daarbij komt het ook vaak op de projectmanager aan om te bepalen welke aspecten afgedekt moeten worden en welke expertise daarvoor nodig is. Dat kan al snel resulteren in niet of onvoldoende afgedekte aspecten.

Rolhouders

Dat is anders bij verschillende overheden in hun rol van opdrachtgever van GWW-projecten. Een GWW-project met een behoorlijke omvang wordt veelal ingericht volgens een standaard project organisatiemodel, met een Integraal Project Management (IPM) team. De verschillende aspecten zijn verdeeld over IPM-rolhouders. Die rolhouders zijn:

 • Projectmanager
 • Manager Projectbeheersing
 • Contract Manager
 • Technisch Manager
 • Omgevingsmanager

Verantwoordelijkheden pakken

Deze rolhouders kennen hun verantwoordelijkheden, weten exact wat er van ze wordt verwacht, zijn daarvoor opgeleid en ontwikkelen zich ook permanent. De aspecten zoals eerder genoemd bij de projectmethoden zijn toegewezen aan deze rolhouders. Er is praktisch nooit discussie over wie een bepaald aspect voor zijn rekening neemt. Alle aspecten zoals die terug zijn te vinden in de eerdergenoemde PM-methoden zijn belegd bij één van de rolhouders.

De toewijzing van de aspecten is standaard. De projectmanager kan er van op aan dat iedere rolhouder zijn taken en verantwoordelijkheden oppakt. Dus hier zien we geen overlappende taken en geen aspecten die tussen wal en schip vallen.

Ik wil niet suggereren dat er nooit iets fout gaat, maar de kans op succes wordt met de IPM-teams zeker aanzienlijk vergroot.

Profiel Wim Schuurmans

Tientallen jaren heb ik gewerkt als projectmanager op het snijvlak van Business en ICT. Door toeval ben ik nu sinds een jaar of 6 ingezet op project- en contract management van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) projecten. Hierbij heb ik me positief verbaasd over de professionaliteit van de projectenorganisatie. Een ingebakken professionaliteit. Misschien niet voor iedereen verrassend, maar voor mij toch reden een aantal van die waarnemingen te delen.

Dit artikel maakt deel uit van een serie van in totaal 12 artikelen:

 1. Integrale Project Management Teams
 2. Systeemgerichte Contract Beheersing
 3. Risico Management als leidraad
 4. Deterministische en Probabilistische planning
 5. Project Start-ups en Project Follow-ups
 6. Prestatie Verklaringen
 7. Verificatie en Validatie
 8. Systems Engineering
 9. De duivelsdriehoek, imago en veiligheid
 10. Het belang van software(testen) in tunnels en bruggen
 11. De organisatiematrix
 12. Minder mensen / meer werk

Blogdetails

28-03-2017
Artikelen
 • Wim Schuurmans

  Senior Project- en Programmamanager

  Een verfrissende aanpak en een optimaal resultaat. Kunnen, willen en durven zit in zijn genen. Haalt het beste in mensen naar boven en blijft continu alert op risico's, kansen en mogelijke verbeteringen. Zijn ervaring biedt toegevoegde waarde voor elke organisatie.

  Meer over Wim Schuurmans

 • Wim Schuurmans

Wil je meer weten?

We vertellen je graag meer over onze aanpak van het succesvol managen van projecten en programma’s.

Bel ons op 088 266 28 70 Stuur ons een bericht