Contact

Ronald Kappert

Zelfstandig opererend, kalm onder druk, met ruim 20 jaar projectervaring, in het bijzonder met projecten die organisatiebreed impact hebben. Opdrachten van kleine tot multinationale organisaties, met teams op één locatie tot wereldwijd verspreid. Ronald werkt graag vanuit een regiefunctie waarbij hij mensen aanspreekt op hun rol en hij hen in staat stelt hun bijdrage aan het projectsucces te realiseren.

Beeldende kunst

Ronald is ooit begonnen als natuurkundig onderzoeker en heeft een scherp analytisch vermogen. Problemen en problematische situaties kan hij daarom snel doorgronden. In analyse en aansluitend ook in het bedenken van oplossingen probeert hij vanuit verschillende perspectieven te kijken. Zijn inspiratie ontleent hij onder andere uit beeldende kunst, zoals het twintigste-eeuws expressionisme, of de Nederlands stroming de Stijl.

Door deze manier van werken kan Ronald goed overzicht houden, wat hij gebruikt voor de besturing van zijn projecten, en ook bij de verschillende publicaties waaraan hij heeft meegewerkt.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.