Contact
Unilever

Marlin – wereldwijd investeringsmanagement

Unilever beheert portfolio aan investeringen in Supply Chain, R&D, IT en herstructureringsprojecten. Investeringen zijn in diverse regio’s op meerdere manieren ondersteund en goedgekeurd. Concern directie besluit deze processen te standaardiseren via één wereldwijd systeem. Te realiseren voordelen: sterke reductie doorlooptijd investeringsaanvragen, beter inzicht in het portfolio.

Project case

Resultaat

Ronald slaagde er als programmamanager in om de go-live te realiseren, een jaar na het directiebesluit. Dit omvatte het vaststellen van de eisen voor de 50+ betrokken landen (4000+ gebruikers), aanschaf van soft- en hardware, configuratie van het nieuwe systeem, acceptatietesten, en go-live (1st wave) in Supply Chain Europa en Azië. Ronald heeft de uitrol naar Supply Chain Noord- en Zuid-Amerika, en naar R&D wereldwijd opgezet, alsmede de overdracht naar de beheerorganisatie.

Opdracht

Het Marlin programma kende drie fasen. In de eerste fase werd door Ronald het pakket van eisen gedocumenteerd, grotendeels via tele- en videoconferences, en werd in samenspraak met de CIO een softwarepakket geselecteerd. Ronald hanteerde daarbij –in het bijzonder wanneer er sprake was van besluitvorming– een sterk gestructureerde overlegvoering.

In de tweede fase was de bouwfase, waarbij Ronald een team aanstuurde dat het softwarepakket configureerde (Unilever team in India, met Engelse pakketexperts), Ronald met het datacenter in Chester (UK) de configuratie, aanschaf en installatie van de infrastructuur regelde, en de implementatie in Supply Chain Europa en Azië voorbereidde met key users. In deze fase werkte Ronald nauw samen met verschillende stakeholders om het systeem op de gewenste deadline succesvol live te kunnen brengen. Dit was zeker in het infrastructuurdomein bijzonder spannend, waarbij Ronald enkele malen heeft geëscaleerd om de prioriteitstelling bij de IT Infrastructuur afdeling bij te stellen.

De derde fase omvatte het verder gefaseerd uitrollen van het systeem, gecombineerd met het oplossen van problemen in productie. Na volledige uitrol in Supply Chain Europa en Azië is het beheer overgedragen naar de beheerorganisatie. Hierdoor kon het programmateam zich richten op de aanpassingen nodig voor Noord- en Zuid-Amerika, en de voorbereidingen voor de uitrol naar R&D. Hierna heeft Ronald de verantwoordelijkheden aan een Unilever programmamanager overgedragen.

“ Implementation of an IT Tool on a global, simplified process to support Unilever Capital Investment was a complex program. Ronald played a key role in defining the scope of the program, influencing the architecture choice, and by reviewing and challenging the users requirements. Ronald led program execution by orchestrating work of multiple Unilever teams, multiple dependencies and close follow-up with team members. ”
Vijay Atal, Unilever IT Business Partner
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.