Contact
Cadran Consultancy

Meer vertrouwen tussen leverancier en klant

Je bent softwareleverancier en je hebt met een belangrijke klant een turbulente eerste implementatie meegemaakt. Wave 1 is live, met stoom en kokend water. De verhoudingen staan al onder druk nog voordat je aan Wave 2 begint. Vertrouwen kun je borgen en vergroten, maar dat vergt hard werk, consistentie, zeggen wat je doet en vooral: doen wat je zegt.

Project case

Cadran Consultancy levert een JD Edwards-gebaseerde ERP oplossing genaamd Commodity Trading & Risk Management. Commodity traders kunnen hiermee hun handel, logistieke afhandeling en financiële afhandeling geïntegreerd afhandelen, in samenhang met de posities die de trader op de markt inneemt.

Wave 1 van de implementatie bij een grote klant was turbulent verlopen. Er was onder zeer hoge druk gewerkt om live te kunnen gaan en belangrijke functionaliteit was naar Wave 2 doorgeschoven. Vanuit beide organisaties werd met enige argwaan naar elkaar gekeken.

Het resultaat

Ronald werd gevraagd de projectleiding over te nemen van de Wave 1 projectmanager en om Wave 2 op zodanige wijze te leiden dat er meer rust en vertrouwen in de samenwerking ging komen. Wave 2 heeft het vertrouwen tussen leverancier en klant verbeterd. Ronald heeft hieraan bijgedragen door afspraken bij de implementatie voorop te zetten in de prioriteit. Cadran heeft de afgesproken planningsdeadlines gehaald. Dit was soms ingewikkeld omdat er veel werk werd gevraagd, de architect overvraagd werd en daarmee te weinig leverde, en de belangen niet altijd samenvielen.

De opdracht

Wave 2 was de uitrol naar twee nieuwe business units, waarbij voor de nieuwe business units nieuwe functionaliteit moest worden gerealiseerd bovenop de al bestaande functionaliteit van Wave 1, en tegelijk ook de uitgestelde functionaliteit vanuit Wave 1 moest worden gerealiseerd. Parallel daaraan kwamen ook change requests aan bod op de Wave 1 functionaliteit.

Bij het implementeren van Wave 2 heeft Ronald de implementatie vanuit Cadran geleid door samen met de lead consultants en het projectteam van de klant de planning vorm te geven en daarna actief te zorgen dat Cadrans afspraken binnen de planning werden nageleefd. Dit betekende: controleren of geleverd kon worden leveren binnen de gevraagde termijn en zo niet: doorvragen, alternatieven onderzoeken, en problemen vroegtijdig signaleren.

Focus was primair gericht op de Wave 2 nieuwe functionaliteit en de Wave 1 restpunten. Deze bleken in de praktijk een sterke afhankelijkheid te hebben en moesten dus tegelijk opgeleverd worden. In de Design fase was de focus op het toetsen van nieuwe functionaliteit op haalbare ontwikkeling en na te gaan of er alternatieven waren binnen de standaard. De focus van de restpunten van Wave 1 was primair het reduceren van de complexiteit. Bij de inrichting van CTRM en aanvullende bouw van nieuwe functionaliteit lag de nadruk op actieve communicatie met als voornaamste aandachtspunt het voorkomen van (onaangename) verrassingen. Dit leidde tot het buiten scope nemen van functionaliteit of extra aandacht voor de vertragende activiteiten.

Testfase, Gebruikerstestfase en Hypercare en overdracht naar beheer werden op tijd afgerond zonder noemenswaardige problemen.

“ In Wave 2 is de voorspelbaarheid van onze delivery sterk verbeterd ”
Mark Kamphuis, Business Unit Manager Commodity Trading & Risk Management
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.