KWD-Reeks

Voor en door projectmanagers

KWD Resultaatmanagement hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Dit doen wij door regelmatig seminars en symposia te organiseren. Daarnaast onderzoeken wij samen met bedrijven en universiteiten relevante vraagstukken op dit vakgebied. De resultaten publiceren we in de vorm van praktijkgerichte boekjes.

 
Image

Resultaatgericht sturen op waarde

In projecten is op veel te sturen: op scope, tijd, geld, kwaliteit, organisatie, baten. Sturen op waarde wordt daar meestal niet in genoemd. Dat heeft een reden: sturen op waarde is lastig omdat het moeilijk is om waarde te concretiseren. Deze elfde titel in de KWD-boekenreeks geeft daartoe een aanzet.

Bestel het boekResultaatgericht sturen op waarde
Image

AgileBeyond

Het nieuwe van agile is er wel af en we kunnen constateren dat agile een blijvertje is. Maar is dit het dan of is er ook nog zoiets als ‘de wereld na agile’? Agility is een continuüm; na de eerste stap in agile zijn de nodige vervolgstappen te zetten. Agile is de basis, beyond de vervolgstappen. Organisaties die zich verder willen ontwikkelen, zullen dan ook een beyond stap moeten zetten.

Bestel het boekAgileBeyond
Image

Nul mislukkingen

Voor Business Owners

Dit boek is voor de Business Owner die resultaat wil en geen mislukking. Het werk van een Business Owner in een project is: samen avontuurlijke momenten met succes doorstaan, net als gedurende een Volvo Ocean Race. De gezamenlijke inspanningen inspireren en motiveren om tijdens en na het project de beoogde opbrengsten te kunnen incasseren.

Bestel het boekNul mislukkingen voor Business Owners
Image

Projectstrategie

Roadmap naar projectsucces

Organisaties draaien op routines. Gelukkig wel. Stel je voor dat een verzekeraar bij iedere nieuwe polis moet bedenken hoe hij dit gaat administreren. Voor heel veel handelingen en situaties maken we gebruik van routines. Alles draait om routines, ook bij projecten. In ons boekje kun je lezen dat het niet altijd verstandig is om blind te varen op routines. Daarom besteden wij aandacht aan projectstrategie.

Bestel het boekProjectstrategie : Roadmap naar projectsucces
Image

ICT-leverancier:

Van vijand naar vriend

Veel organisaties kopen delen van hun ICT in bij leveranciers. De relatie tussen opdrachtgever en ICT-leverancier die hieruit ontstaat is vaak problematisch. Soms kan de opdrachtgever niet goed specificeren wat hij nodig heeft en de leverancier levert niet wat is gevraagd of levert te laat of tegen te hoge kosten.

Bestel het boekICT-leverancier: van vijand naar vriend
Image

Ik wil resultaat!

Resultaten behalen. Wie wil dat niet? Projectmanagers worden ingezet om projecten in goede banen te leiden. Wel zo logisch. KWD gaat een stap verder. Wij managen op resultaten. Dat noemen we Resultaatmanagement.

Bestel het boekIk wil resultaat!
Image

Agile

  • geschikt

  • ongeschikt

Agile is overal: er is bijna geen organisatie te vinden die niet al met Agile experimenteert of dit hoog op het verlanglijstje heeft staan.

Bestel het boekAgile: geschikt/ongeschikt
Image

Projectpolitiek

De opleiding en ervaring van projectmanagers is vaak inhoudelijk, instrumenteel en procedureel gericht. In dit vierde boekje uit de KWD-reeks laten we je zien dat het reilen en zeilen van je project ook politieke dimensies kent.

Bestel het boekProjectpolitiek
Image

Dilemma's van de projectmanager

Bij het managen van projecten en het realiseren van een succesvol projectresultaat wordt de projectmanager voortdurend geconfronteerd met dilemma’s. Het komt maar zelden voor dat een project zonder moeilijke keuzes afgerond kan worden.

Bestel het boekDilemma's van de projectmanager
Image

Stuurgroep aan het roer

Met dit boek willen we projectmanagers, opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven om de stuurgroep de juiste rol binnen projecten te geven.

Bestel het boekStuurgroep aan het roer
Image

Sturen op projectsucces

Wanneer is een project succesvol? En hoe kun je daar dan op sturen?

Bestel het boekSturen op projectsucces
Image

Professionaliseren van projectmanagement

Projectmanagement is een vak. Een vak dat vraagt om vakmanschap.

Bestel het boekProfessionaliseren van projectmanagement