Contact
KPN Network IT & Operations

Programma Voice over LTE (VoLTE)

KPN is met het oog op de toekomst gestart met een programma dat bellen ‘over internet’ naar de mobiele wereld haalt. Deze techniek wordt nu op diverse plekken op de wereld geïntroduceerd en zal opnieuw een verbetering in de klantbeleving geven. Spraakkwaliteit verbetert en ook de toevoeging van Video Bellen zal een dimensie toevoegen aan de beleving.

Project case

Resultaat

De planning is herzien en op orde gebracht waarmee de voortgang gemonitord kan worden. Afhankelijkheden zijn in kaart gebracht en worden volgens plan gemanaged. De besturing van het project is verbeterd en er is een realistisch beeld gevormd over de haalbaarheid van de plannen. De voortgang op ontwerp, test, rework en implementatie worden binnen het programma op lijn gehouden en waar nodig bijgestuurd.

Opdracht

Het programma VoLTE bevat een 8-tal streams voor de oplevering van even zoveel gekoppelde domeinen en afhankelijkheden. Een tweetal streams onder leiding van dezelfde projectmanager liepen niet volgens plan en een poging dit bij te sturen had niet het gewenste resultaat. Uiteindelijke wordt de toenmalige projectmanager vervangen. Vanuit KWD neemt Richard van ’t Noordende de besturing van de streams Mobile Core en Device management over.

De planning voor Mobile Core is op orde, deze stream is tot dan toe door de programma manager geleid. De ontwerpen zijn onderhandenwerk en Richard’s taak is om conform planning echt te leveren en de afhankelijkheden te managen.

De tweede stream, Device management, is het verzorgen van de introductie van nieuwe smartphones geschikt voor de VoLTE dienst. Uitdaging ligt in het feit dat het netwerk nog niet volledig gereed is en er wel toestellen nodig zijn om te kunnen testen op het test- en productienetwerk. Met de hulp van de leveranciers wordt software ontwikkeld voor het KPN netwerk o.b.v. ‘open market’ software. Met twee leveranciers zijn afspraken gemaakt over het testtraject en de te volgen strategie. De planning van dit traject is geplot op de overige planningen ten einde zo dicht mogelijk bij de baseline te blijven. Richard en zijn projectteam zijn vol vertrouwen dat dit tot de gewenste resultaten gaat leiden.

“ We kennen Richard vanuit eerdere opdrachten als een zeer betrouwbare en toegewijde projectmanager, Hij heeft het vermogen om het verschil te kunnen maken in het programma en de noodzakelijke acties te ondernemen om deelprojecten weer op plan te krijgen. ”
Martin Verheul, manager Service Platforms Innovation Control & Roaming
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.