Contact
KPN Network & IT Operations

KPN programma VoLTE, uitbreiden van de bereikbaarheid

Na de introductie van 4G bellen door KPN ligt de focus op het uitbreiden van de dienstverlening. Naast diverse innovaties is één van de belangrijke speerpunten het uitbreiden van de bereikbaarheid. Met het 4G netwerk heeft KPN inmiddels een bedekkingsgraad van ruim 96% en dus is er nog enige winst te behalen. Dit doet KPN met de inzet van een service die het mogelijk maakt om een gesprek van het 4G netwerk naadloos over te zetten op het 3G netwerk.

Project case

Resultaat

De service eSRVCC is opgeleverd en commercieel uitgerold voor alle VoLTE geschikte toestellen van Samsung en Apple. Hiermee biedt KPN haar 4G klanten een nog betere bereikbaarheid op haar mobiele netwerken.

Opdracht

Nog voor de uitrol van 4G bellen zijn er meerdere projecten gedefinieerd binnen het programma VoLTE voor innovaties en aanvullende diensten. De service eSRVCC (enhanced Single Radio Voice Call Continuity) is een technisch hoogstandje dat het mogelijk maakt om een gesprek naadloos over te nemen van een 4G naar een 3G netwerk. Dit is met name van belang bij het voeren van gesprekken waarbij een beller van locatie veranderd, bijvoorbeeld bellend van buiten naar binnen lopen of een tunnel in rijden.

Hoewel het 4G netwerk van KPN een dekkingsgraad heeft van 96% is dit niet in alle gebouwen en tunnels al beschikbaar. Daarbij zijn er ook gebieden waarbij er in gebouwen wel 3G dekking is maar weinig of geen 4G. Een smartphone meet continu hoe de verbinding met het netwerk is en zal bij een afnemende signaalsterkte gaan meten welke antennes er in de buurt zijn en analyseren of één van deze antennes een beter signaal heeft. Het toestel meldt deze uitkomsten aan het netwerk en zal indien het signaal te laag is een verzoek doen aan het netwerk om over te schakelen naar een andere antenne. Een gebruiker merkt hier niets van omdat het netwerk zo snel schakelt dat het gesprek naadloos wordt overgenomen door de andere antenne.

Met deze dienst wordt de beschikbaarheid van de service bellen vergroot (meer netwerken beschikbaar) en de klantbeleving verbeterd (geen wegvallende gesprekken).

Naast de nieuwe netwerkconfiguraties is er ook voor alle toestellen een update nodig geweest. Met leveranciers van o.a. Samsung en Apple is een testtraject doorlopen waarna de nieuwe software is vrijgegeven en via een update naar de toestellen uitgerold.

“ Richard heeft voor het Bellen over 4G (VoLTE) programma zowel de netwerk innovatie kant zeer goed gemanaged als ook de innovatie op de devices die VoLTE mogelijk maken. ”
Jos Kemper, programma manager VoLTE
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.