Een kijkje in de keuken van KWD

KWD Vakdag 2022

Op 4 oktober 2022 vond de 16e KWD Projectmanagement Vakdag plaats in de Fabrique in Utrecht. Dit jaar met als bijzonder thema “Masterchefs - Een kijkje in de keuken van KWD”. In maar liefst 13 interactieve parallelsessies gaven KWD-masterchefs een kijkje in hun keuken.

 
Image

KWD Vakblad Special 2022

Voor deze KWD Projectmanagement Vakdag is een speciale editie van ons Vakblad uitgegeven. In deze uitgave zijn alle artikelen van de KWD sprekers terug te lezen.

Lees het Vakblad online

De sprekers van de KWD Vakdag 2022

De keynote speakers tijdens deze dag waren zeiler Roy Heiner, die een inspirerende lezing gaf over leiderschap,  teambuilding en samenwerken én meesterbakker Robèrt van Beckhoven, die vol passie vertelde over het belang van vakmanschap, passie en beoordelingsvermogen.
Hieronder krijg je een impressie van deze sessies tijdens de KWD Projectmanagement Vakdag van 2022

Project Livegang Strategieën

Heert Zeelenberg en Roger van der Heijden

RWE verkoopt sinds 1898 energie in Azië, Europa en de Verenigde Staten. Het is een ambitieus bedrijf: in 2040 wil het klimaatneutraal opereren. Het is ook groot: RWE bood (voor diverse overnames en splitsingen met Innogy en E-on) in 2016 werk aan ruim 90.000 mensen met vestigingen wereldwijd. Het bedrijf vroeg KWD-projectmanager Heert Zeelenberg te helpen met de go-live van een nieuw Corporate Identity Management-systeem dat in alle identiteiten en vestigingen gebruikt kon worden.

In deze sessie presenteerde Heert Zeelenberg zijn project om hiervoor een Corporate Identity Management-systeem voor heel RWE te introduceren, waarna hij met het publiek de belangrijkste go-live-risico’s in kaart bracht. Daarna presenteerde KWD-collega Roger van der Heijden zijn onderzoek naar best practices om Go-lives succesvol uit te voeren. Twee deelnemers gaven na afloop aan dat dat zij de inzichten uit de sessie willen toepassen in hun lopende go-live.

ImageImage
Neem een kijkje in de keuken van Heert

Projectaanpak: transitie complexe infrastructuur

Paul van der Hagen en Onno Berkes

In 2013 besloot PostNL alle ict-systemen naar de cloud over te brengen. Zo rond de 500 verschillende software-applicaties zijn daarna deels naar Microsoft gegaan (Azure en Office365), deels naar Amazon Cloud Services en zijn ook ondergebracht bij externe leveranciers. 
Met Paul van der Hagen als projectmanager zijn 500 software-applicaties van Post NL naar Microsoft (Azure en Office365), Amazon Cloud of externe leveranciers gemigreerd om 2 datacenters van Post NL uit te faseren en leeg op te leveren.
Paul en zijn teamlid Onno Berkes informeerden tijdens een van de paralelsessies op de Vakdag het publiek, waarna met Post-its de ideeën van de deelnemers werden geïnventariseerd en besproken. Als afronding werd besproken hoe dit in het project is aangepakt en met welke ervaringen. Het publiek had veel vragen hoe Paul het team had aangestuurd en gemotiveerd. Wellicht iets voor een volgende Vakdag!

Meer succes uit professioneel projectmanagement

Mathijs Rauwenhoff en Bob Reuvers

‘We hebben onvoldoende vertrouwen dat alle projecten van onze organisatie zonder overschrijding uitgevoerd worden. We willen professioneler zijn. Wat moeten en kunnen we doen om hierin een positieve verandering teweeg te brengen?’

Met deze vraag kwam Waternet bij KWD-projectmanager Mathijs Rauwenhoff. Deze ging aan de slag en stelde samen met de projectenorganisatie dat 90 procent van de projecten gestart na 1 juli 2019 geen overschrijding mocht hebben. Deze verandering was nodig om het om het voortbestaan van Waternet te waarborgen.

In de sessie tijdens de Vakdag beschreef Mathijs met Bob Reuvers (Waternet) de situatie en de uitdaging. In de gekozen aanpak kreeg het management van Waternet meteen een actieve rol. Belangrijke leidraad was de roadmap die tijdens de sessie in groot formaat aan de huur hing, en werd doorgesproken. Aan het eind werd de (succesvolle) afronding besproken.

Hoe vorm je een goed beeld van een project

Louis BaartmansSaskia GiebelsHein Boersma

KWD’ers Louis Baartmans, Saskia Giebels en Hein Boersma gaven het publiek inzage hoe zij als externen bij een nieuwe opdracht acteren. Het is belangrijk dat er snel een goed beeld ontstaat van het project en de projectleider, en er beweging ontstaat in de organisatie. In de interactieve sessie werden tips en best practices van zowel de sprekers als het publiek doorgesproken. De meest bijzondere tip kwam uit het publiek: ga met je teamleden dansen, want dan zie je hoe mensen echt zijn!

ImageImageImage

Sourcing - Best Value Projectmanagement

Fred Bons

KWD biedt als enige een unieke combinatie van sourcing op basis van de Best Value Aanpak (BVA) en projectmanagement. Fred lichtte de principes en hoofdlijnen van Best Value Projectmanagement toe met 2 praktijkvoorbeelden. Met het publiek ontstond  een geanimeerde dialoog over de verschillen met traditionele ICT-inkoop en de belangrijke voordelen door optimaal gebruik te maken van de expertise van de leverancier. Alle deelnemers ontvingen het KWD-boekje “ICT-Leverancier, van Vijand naar Vriend”.

Meer over de KWD boekenreeks
Image
Image

Project governance - de stuurgroep als emulgator

Jaap Stoppels

Het vergroten van kennis doet KWD op verschillende manieren. Jaap doet aan de TU Delft promotie-onderzoek naar het functioneren van stuurgroepen voor projecten, naast zijn reguliere werk als projectmanager bij KWD.
‘Het onderwerp mag zich verheugen in een brede belangstelling bij projectmanagers en stuurgroepleden, maar leeft in de wetenschap nog niet al te zeer’, zegt Jaap Stoppels.
De aanleiding voor de casus in dit verhaal was dat hij vanuit zijn onderzoek in gesprek kwam met stuurgroepleden die de stuurgroep beter wilden laten functioneren.

Carve put: tips & trics

Bart Molendijk

Hoe ingewikkeld en complex een carve-out kan zijn, vertelt programmamanager Bart Molendijk aan de hand van zijn ervaringen met een dergelijk project bij Sanquin. Een deel van dit bedrijf werd verkocht en bijbehorende ict-systemen gingen over naar de koper.
‘Veel partijen waren erbij betrokken: HR, juristen, accountants, financiën, en veel ict-specialisten.’, zegt Bart Molendijk.
Een groot deel van een carve-out is ict-gerelateerd en neemt een substantieel deel van de kosten en tijd in beslag. ‘Het is in een dergelijk project geven en nemen. Spanningen liggen altijd op de loer.’

Image
Image

Pakketimplementatie met niet-bewezen functionaliteit

Jack van Grunsven en Roy Dusink

Jack van Grunsven, projectmanager bij KWD, heeft recent een implementatieproject afgerond bij een ROC. Een project dat begon met het voor een consortium van negen ROC’s opstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen (PvE) voor een Studenten Informatie Systeem (SIS).

Jack vertelde onder meer over het aanbestedingsproces en de omgang met functionaliteit die zich nog niet eerder in het mbo had bewezen.

Projectstrategie in de praktijk

Luuk Ketel en Arjan Bos

Eind 2021 nam Urenco een nieuwe productiehal in gebruik met daarin een nieuwe machine voor extra productiecapaciteit; en de bestaande productiemachines zijn ook vernieuwd. Urenco is bekend van de verrijking van uranium als grondstof om brandstofstaven te maken voor kerncentrales, maar produceert daarnaast ook andere producten, zoals stabiele isotopen. Programmamanager Luuk Ketel leidde het project vanaf 2016 naar succes. ‘Een succesfactor was het toepassen van de projectstrategie die KWD heeft ontwikkeld, inclusief een canvas. Dat is een uiterst effectief instrument waarmee stap voor stap naar het beoogde succes toe is te werken.’

Image
Image

Hoe maak je als projectmanager het verschil?

Dennis Barendse

De eerste Sligro vestiging buiten Nedeland.

Sligro bestaat vanaf 1935, eerst alleen in Nederland en sinds 2018 ook in België. De vestiging in Antwerpen is gerealiseerd met Dennis Barendse als KWD-projectmanager. Het werd een bijzonder project, ook omdat de Belgische wetgeving voor groothandels anders is dan die in Nederland. ‘Het moment dat de winkel werd geopend door CEO Koen Slippens waren voor mijn team en mij zeer bijzonder: we hadden een werkend groothandelsvestiging gerealiseerd. Concrete resultaten boeken is het mooiste wat er is voor een projectmanager.’

Van productontwikkeling naar landelijke uitrol

Mels van Horssen

Werd het verstrekken van actuele reisinformatie vroeger door ProRail verzorgd, sinds 2019 wordt dat gedaan door de NS. Mels van Horssen, projectmanager namens Conclusion|ForeyeT, begeleidde vanaf 2018 de fysieke omschakeling op het perron. Belangrijk onderdeel in het project was het ontwikkelen van een nieuwe 55 inch CE-gecertificeerde reisinformatiemiddel (de blauwe informatieschermen op de perrons) dat nu op 160 perrons wordt gebruikt. Mels van Horssen: ‘Het unieke van dit project was dat de schermen zijn ontwikkeld en geproduceerd binnen Conclusion|ForeyeT, terwijl deze organisatie in het geheel geen productieafdelingen had. Heel bijzonder.’

Image
Image

Van maatwerkspaghetti naar standaard

Sabine Coumans en Audry Hendrikx

Ook het MBO-onderwijs innoveert en verandert mee met de maatschappij. NCVB, onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg, verzorgt het leeuwendeel van het bedrijfsgerichte onderwijs, goed voor ruim een derde van alle studenten binnen de onderwijsgroep. Werkgevers sturen hun medewerkers naar NCVB voor een opleiding op maat. De administratie rond deze groep mbo-studenten zat tot voor kort verstrengeld in een zelfgebouwd systeem. Het systeem was verouderd en moeilijk beheersbaar. Geen ideale situatie. De wens was om over te stappen naar het reguliere studentadministratiesysteem (Eduarte) waar alle andere 16 scholen van Onderwijsgroep Tilburg al in samenwerkten. Ervaar welke uitdagingen en dilemma's tijdens dit traject allemaal optraden en hoe Sabine hiermee omging.

ERP pakketimplementatie best practices

Barry Peters

‘Het vervangen van een ERP-systeem is altijd boeiend. Een veelheid zaken komt dan langs en alles is met alles verweven en van elkaar afhankelijk,’ zeg projectmanager Barry Peters. ERP-systemen worden vervangen omdat bestaande systemen verouderd zijn, of omdat een transitie naar de cloud moet worden gemaakt. Hoe gaat een projectmanager met een dergelijke opdracht aan de slag? Barry deelde zijn ervaringen over zijn project bij KLM Catering Service.

Image