Agile Beyond the hype

KWD Vakdag 2021

De 15e KWD Projectmanagement Vakdag vond plaats op 24 november 2021. Het thema was ‘Agile beyond the hype’. Daarnaast werd uitgebreid aandacht besteed aan verbinding op afstand. Het was weer een waardevolle manier voor vakgenoten om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. 

Op deze pagina vind je de handouts van de sessies en de links naar de YouTube video's.

 

Keynote Jitske Kramer

Corona heeft ons in een collectieve wereldwijde cultuurshock gebracht. Het effect van deze cultuurshock is, dat we met snelle en grote veranderingen worden geconfronteerd.
In deze lezing aandacht voor wat dit vraagt van leiderschap en samenwerken. Dit ondertussen, deze buitengewone tijd, vraagt leiderschap met power én love en een helder veranderverhaal. Essentiële vraag hierbij is: leef jij een crisis of een transformatie? Bij een crisis aanpak is je focus om met minimale aanpassingen zo snel mogelijk terug te kunnen naar hoe het was, met behoud van een aantal leuke dingen. Bij een transformatie grijp je deze bijzondere tijd aan als een kans voor radicale veranderingen van langlopende problemen. Bovendien moeten we veel van ons werk nu op afstand doen.

Nog nooit hebben we in één klap zoveel ervaring kunnen opdoen met thuiswerken. Technisch is van alles mogelijk, maar binnen veel organisaties betekent de omslag naar meer thuis en op afstand werken een immense ommekeer. Veel organisaties zijn al jaren bezig met allerlei vormen van thuiswerken en digitalisering, en in wezen heeft corona deze transitie versneld.

Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de locatie waar het werk plaatsvindt. In hybride werkculturen is voor de werklocatiekeuze niet het beschikbare gebouw leidend, maar het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en klanten. Het is een verandering die, ook los van corona, past in deze tijd van digitale mogelijkheden, de behoefte aan maatwerk en het terugdringen van files.

In deze lezing deelt Jitske lessen vanuit de antropologie. Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van nomadenvolkeren voor wie werken op afstand niets nieuws is? Jitske brengt een optimistisch verhaal vol wijsheden van over de hele wereld, boordevol waardevolle perspectieven en concrete antwoorden op de vragen van nu. Zodat leiders en teams weer weten wat hen te doen staat.

Download de handout

Agile implementatie: een sturingsprobleem?!

Anouk Meijer en Luuk Ketel

KWD doet in samenwerking met universiteiten onderzoek naar hoe organisaties buiten de lijnorganisatie resultaten willen boeken in projecten, programma’s en agile trajecten. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat strategisch management vindt dat het stevig op agile principes stuurt, maar dat operationeel management dat in de praktijk toch anders ervaart. Hoe kunnen percepties zo verschillend zijn? Op basis van het onderzoek van Anouk Meijer en de enquête die vooraf was ingevuld door de genodigden gaven zij een beeld van het onderzoek en de deelnemersresultaten. Ze gingen actief in gesprek met elkaar waar en waarom er verschillen zijn en waar de deelnemers op kunnen sturen. 


A war on agile methods

How to choose between 100 agile frameworks?

Henny Portman

Tijdens deze sessie bouwt Henny zijn Bird’s eye view on the agile forest op. Een overzicht waarbinnen hij onderscheid maakt tussen team, engineering, programma, tijdelijk, permanent, portfolio en cultuur raamwerken. Daarnaast gaat hij in op de onderscheidende attributen tussen verschillende raamwerken zoals autonomie, tijdelijk of permanente teams, de planningshorizon, team van teams opbouw, cadans, synchronisatie, backlog gebruik, en product owner hiërarchie. Hij sluit af met zijn eigen gedachtes over de hype van agile raamwerken, het falen van vele agile implementaties en de illusie van agility om vervolgens uit te komen op raamwerken die specifiek gericht zijn op de noodzakelijke agile cultuur. 


Agile Software Development en Performance van de organisatie

Erik van Daalen en Jos van der Heijden

Agile Software Development en DevOps (ASDD) is breed geïmplementeerd. Eén van de principes is dat je bij development prioriteert op waarde. Maar hoe doe je dat? Wat is waarde? En wat heb je als organisatie nodig om maximaal waarde toe te voegen zodat de performance van de organisatie stijgt?
Erik en Jos zijn promovendi die onderzoek doen naar hoe ASDD waarde kan toevoegen waardoor de organisatie beter gaat presteren t.o.v. de concurrentie.
Erik is bezig met hoe agile software ontwikkelteams waarde operationaliseren (concreet maken, valideren en meten). Wat betekent waarde? Is er een definitie van waarde? Wat is waarde? Hoe meet je die waarde? Wat is de perceptie van verschillende stakeholders op waarde?
Jos onderzoekt wat je als organisatie nodig hebt om met ASDD die waarde ook echt toe te voegen aan de organisatie. Welke mate van agility leidt tot het meeste resultaat? Hoe bevordert ASDD de samenwerking tussen business en IT zodat er samengewerkt wordt aan resultaat?


Beyond het Nieuwe Normaal

Projectmanagement in een hybride werkcultuur

Petra Entius en Barry Peters

Als we één ding hebben geleerd van de pandemie is dat we door de collectieve cultuurshock in staat zijn geweest tot aanpassen en veranderen. Het werken vanuit huis heeft een enorme vlucht gekregen en ons laten zien dat we ook remote zeer productief kunnen zijn. Eigenlijk, of misschien zelfs eindelijk, hebben we het virtueel werken omarmd en de transformatie van organisaties die steeds meer hybride worden is volop in gang gezet. Want we hebben met zijn allen gemerkt dat thuiswerken prima kan, maar te veel thuis leidt tot eenzaamheid, (meer) stress en beperkt de innovatie en het leren.
De toekomst wordt een hybride werkcultuur waarin de uit te voeren activiteit bepaalt waar je werkt: thuis, kantoor, buiten, in de lobby van een hotel, enzovoorts.
Ook wij als projectmanagers hebben een transformatie ondergaan in onze manier van werken. Met vallen en opstaan hebben we geleerd dat projectmanagement in een virtuele wereld heel wat andere vaardigheden vergt dan online-kantoortje spelen. Het vergt nieuwe ritmes en routines, andere manieren van leidinggeven en je omgeving managen. Nieuwe manieren van communiceren en de inzet van andere tools en technieken.
Daarbij hebben we ondervonden dat veel online mogelijk is, maar niet altijd de beste of makkelijkste manier is om resultaten te behalen. Het is soms echt nodig om elkaar te zien en elkaar fysiek te ontmoeten. 
In deze sessie blikten we terug op:
Wat hebben wij geleerd? Welke successen en valkuilen hebben wij ervaren? Hoe zorgen we ervoor dat we een projectteam blijven en ons aan elkaar en de doelstelling van het project verbonden blijven voelen? Hoe blijven we resultaten halen?
Aan het eind van de sessie gaven we je tips & trucs om jouw projecten (nog) beter hybride te kunnen managen. Met onder andere handige tools om je projecten (visueel) te ondersteunen. Nu weet je waar je zelf aan moet blijven werken om leiding te geven aan projecten in een hybride werkcultuur.


Agile Beyond

Wat komt er na de invoering van agile?

Rini van Solingen en Mathijs Rauwenhoff

In deze sessie werden ervaringen over het werken in een agile organisatie uitgebreid besproken en gingen zij op zoek naar breed inzetbare en praktische oplossingen op gemeenschappelijke problemen. Waar loop je tegenaan in je agile delivery organisatie? Zijn er gemeenschappelijke thema’s die bij eenieder voor issues in de dagelijkse gang van besturen van een agile organisatie zorgen? En hoe ziet zo’n agile organisatie er dan over 10 jaar uit? Deze thema’s stonden centraal als onderwerpen voor deze kennissessie. Een sessie dus waarin met elkaar de ervaringen, maar bovenal effectieve oplossingen werden gedeeld.