Contact
GDF Suez Energie Nederland

Zonnepanelen voor de consumentenmarkt

Electrabel wil de energieleverancier zijn die haar klanten helpt bij beslissingen rondom energie die bijdragen aan een comfortabel leven. Met deze visie heeft zij het product aanbod verrijkt met zonnepanelen en zoekt hieromtrent een partner. Activiteiten om een partner te selecteren, de samenwerking in te richten en een nieuw product te lanceren zijn als een project ingericht.

Project case

Resultaat

Bij aanvang van de KWD’er op het project bleek een niet haalbare planning te zijn opgesteld. Hiermee is hij direct aan de slag gegaan om met het team tot een reële planning te komen. Op de nieuwe met de stuurgroep overeengekomen deadline is het project maart 2014 live gegaan. Dit was te danken aan de strakke sturing door de KWD Projectmanager en een prima projectbijdrage van alle betrokken teamleden. Uit de projectevaluatie bleek dat alle teamleden de door de projectmanager ingestelde dagelijkse bijeenkomsten een prettige manier vonden om goed op de hoogte te blijven van elkaars voortgang in het project.

Opdracht

Bij de selectie van de leverancier en inrichting van de samenwerking waren teamleden uit zes verschillende afdelingen betrokken: Marketing & Innovation, Sales, Decentrale Productie & Innovatie, Inkoop, Legal en ICT. De communicatie tussen de verschillende afdelingen en teamleden vroeg de meeste aandacht van de KWD projectmanager. Geïnspireerd door de Agile Scrum aanpak koos hij er daarom al snel voor om het wekelijkse projectteamoverleg te vervangen door een dagelijkse standup. In dit korte overleg kwamen vertegenwoordigers van iedere afdeling bij elkaar en werden in een half uur de status, lopende acties en risico’s besproken.

De geplande deadline van het project bleek door het moeten selecteren van een nieuwe partner niet langer haalbaar. De geplande deadline gaf 2 maanden aanlooptijd om de organisatie de tijd te geven het nieuwe product te leren kennen. In overleg met de stuurgroep is deze aanlooptijd tot 1 maand beperkt.

Om tijd te winnen is er ook gekozen om een aantal van de door het project te leveren subproducten in de planning te verplaatsen na livegang. Een voorbeeld van zo’n product is een gebruikershandleiding voor klanten met een geïnstalleerd zonnesysteem. Deze fasering was mogelijk doordat het doel voor livegang de mogelijkheid van een online offerteaanvraag was. De doorlooptijd van offerteaanvraag tot geïnstalleerd systeem is gemiddeld 6 weken, wat het projectteam voldoende tijd gaf om de subproducten af te ronden.

“ Een ambitieus team onder leiding van KWD projectleider Gert-Jan Bes heeft in zeer korte tijd een propositie in de markt kunnen zetten. Dit alles mogelijk gemaakt door de daadkracht en besluitvaardigheid van het team onder leiding van Gert-Jan. ”
Manfred Klumpenaar

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.