Contact
Bouwfonds

Zelfstandig Bankieren: co-creatie als projectsuccesfactor

Wat als je opdrachtgever bent en het belangrijkste ambitieuze project niet geïmplementeerd krijgt? En organisatievertrouwen en business voordelen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Lees hier hoe de KWD manager dit vastgelopen project overnam en het tij keerde.

Project case

Resultaat

Resultaat van het project is de directe aansluiting van Bouwfonds als bankier bij de Nederlandse Bank. Dat levert tal van voordelen op zoals een efficiënter betalingsproces, een snellere informatievoorziening voor eindgebruikers en lagere kosten door lagere rentelasten. Nieuwe betalingsprocessen, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en een vernieuwde zelfbouw applicatie zijn gefaseerd geïmplementeerd.

Opdracht

Bouwfonds heeft de bankstatus en de ambitie is om direct te bankieren bij de Nederlandse Bank. De afdeling Treasury start met eigen mensen het project ‘Zelfstandig Bankieren’.  Het is een Bouwfonds-breed en multi-disciplinair project.  Aanvankelijk start men optimistisch aan deze ambitieuze klus maar naar verloop van tijd trekt het complexe project een zware wissel op de afdeling. De big-bang implementatiedatum wordt tot tweemaal uitgesteld.

Treasury roept de hulp in van KWD om het project tot een goed einde te brengen. Als eerste laat de KWD projectmanager het bestaansrecht van het project herbevestigen door de Raad van Bestuur. Als tweede stap licht de KWD manager het project en het product door. Het zelfgebouwde maatwerk betalingssysteem maakt een solide indruk. De projectleden en de toekomstige gebruikers missen het nodige vertrouwen in het gebruik ervan.  Als derde stap maakt de KWD projectmanager een nieuw release- en implementatieplan, met als sleutelwoorden: gefaseerde uitrol, change agents en co-creatie.

In co-creatie met de change agents van alle afdelingen worden processen, systemen en administraties gereed gemaakt voor de nieuwe manier van werken. De complexiteit van de implementatie wordt vergroot door de afhankelijkheid en flexibiliteit van de grootbanken om op tijd én gefaseerd hun systemen en systeeminrichting aan te passen. Het Bouwfonds bedrijfsrisico dat hier speelt is de continuïteit van het betalingsverkeer en daarom worden voor alle betaalstromen adequate fall-back maatregelen getroffen. In 3 stappen worden alle Bouwfonds financiële administraties aangesloten op Zelfstandig Bankieren en zijn meer dan 250 gebruikers Bouwfonds breed aangesloten.

Aansluitend aan dit project realiseert de KWD manager 2 andere opdrachten succesvol binnen Bouwfonds:

  • het opzetten en managen van de centrale applicatiebeheer afdeling, verantwoordelijk voor alle (business) applicaties van de Bouwfonds Holding (stafafdelingen)
  • Het integreren van de applicatiebeheerafdeling naar Bouwfonds ICT. In deze toch turbulente periode loodst Kees het team gedurende de verkoop, opsplitsing en integratie van Bouwfonds door ABN Amro aan Rabobank en SNS.
“ De KWD manager heeft op een professionele wijze het project aangepakt. In diverse stappen is het project opgeleverd en voldoet uitstekend. Met name is ook aandacht besteed aan het veranderingsmanagement, waar wij duidelijk behoefte aan hadden. Deze wijze van werken hebben wij doorgevoerd in alle delen van Treasury en in ons MT. Uitstekende prestatie. ”
Dim den Braven, directeur Bouwfonds Treasury

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.