Contact
TU Delft

Wetenschappelijk onderzoek: Governance van ERP implementaties

De Technische Universiteit Delft en KWD werken samen in wetenschappelijk onderzoek naar projecten. Deel daarvan is promotieonderzoek door onze collega Jaap Stoppels.

Project case

Resultaat

Jaap onderzoekt de rol van senior users in tijdelijke project en programma stuurgroepen.  Dit gaat leiden tot meer inzicht in de succesfactoren van senior managers in de stuurgroepen, met een focus op ERP implementaties.

Opdracht

Het instellen van een tijdelijke stuurgroep is een van de mogelijkheden om project-governance vorm te geven bij grote en complexe programma’s en projecten. Zowel PMI, Prince2 als IPMA benoemen deze optie. In de stuurgroep zitten senior managers als belangrijke stakeholders, vaak in de rol van “Senior User”. Er is nauwelijks onderzoek naar wat deze stuurgroepleden succesvol maakt. Het onderzoek van Jaap gaat een bijdrage leveren aan wetenschappelijk inzicht en zal leiden tot aanbevelingen voor de praktijk.  

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.