Contact
Alliander

Vlottrekken van een vastgelopen innovatie

Het programma SA Liander moet het energienetwerk voorzien van een innovatief sensorsysteem. Succes blijft uit, de planning is al diverse malen bijgesteld, en druk en projectpolitiek nemen toe. De programmamanager Liandon valt uit. KWD-projectmanager Eugène Penders neemt deze positie over.

Project case

Resultaat

Eugène signaleert dat de betrokken partijen niet op één lijn zitten over de fundamentele problemen en de gewenste oplossingsrichting, en dat er onvoldoende transparante communicatie is. 

Onder leiding van Eugène wordt een nieuwe programmaorganisatie opzet en ingevoerd zodat duidelijk is wie welke problemen moet oplossen, waarbij een klant/leveranciers-relatie ontstaat tussen opdrachtgever Liander en hoofdaannemer Liandon. Ook worden maatregelen genomen die de communicatie en samenwerking fors verbeteren. Dit geeft het management het vertrouwen om het programma voort te zetten.

Opdracht

Eugène maakt duidelijk dat er fundamentele problemen zijn in het ontwerp, het voortbrengingsproces en de organisatie, die niet adequaat opgepakt worden door gebrek aan ownership en projectpolitiek:

  • Het sensorsysteem kan nog niet aan alle eisen in de diverse stations voldoen. Doorontwikkeling kost extra geld en tijd, wat niet voorzien is in het programmaplan en de contractuele afspraken met de leverancier
  • De verantwoordelijkheden in het voortbrengingsproces zijn niet goed belegd. Men loopt elkaar voor de voeten.
  • De stuurgroep wordt onvoldoende compleet en objectief geïnformeerd over de problemen.
  • Om grip en sturing te verbeteren is een complexe programmastructuur opgetuigd die de samenwerking en besluitvorming alleen maar verslechtert.
  • De operationele organisatie ziet risico’s voor de veiligheid en performance bij invoering van dit ICT-systeem in de stations.

Enkele eenvoudige maar belangrijke verbeteringen in de programmaorganisatie, de communicatie naar en in de stuurgroep, en de communicatie en samenwerking binnen het programma worden snel doorgevoerd.

Vanuit die basis richt Eugène de structurele programmastructuur opnieuw in. Liandon neemt de rol van hoofdaannemer, inclusief de operationele aansturing van de leverancier. Liander ’s rol wordt teruggebracht tot opdrachtgever SA Liander en acceptant van de projecten.

Alle partijen gaan samen aan de slag om SA Liander tot een succes te maken.

“ De KWD-Projectmanager heeft in goede samenwerking met zijn opdrachtgever en het programmateam de basis gelegd waarmee het programma SA Liander weer succesvol kan worden, met name een verbeterde organisatiestructuur met duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. ”
Martin Schaap (manager Projectmanagement Liandon)
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.