Contact
Rabobank

Vernieuwing Online Bankieren en Apps

In het Online vernieuwingsprogramma van de Rabobank worden de nieuwe generatie voor online bankieren en een volledig nieuw platform gerealiseerd. De vernieuwde functionaliteit die op dit platform wordt ontsloten is volledig responsive en multi-device, zowel in platform-specifieke Apps als op het internet. Het programma is opgedeeld in deelprogramma’s (thema’s), die elk meerdere, gerelateerde projecten bevatten.

Project case

Resultaat

Na een aantal weken keihard werken werd de huidige stand van zaken rondom het platform helder, en dit bleek minder ver dan verwacht. Na het in detail in kaart brengen van de afhankelijkheden is een nieuw plan van aanpak opgesteld, gevolgd door een backlog voor de verschillende disciplines. Op basis daarvan konden ook detailplanningen per project en een nieuwe overall planning voor het gehele programma worden gemaakt, waarin de samenhang en afhankelijkheden goed waren meegenomen. Deze planning werd ook door alle partijen gedragen en door de stuurgroep geaccordeerd. Eén en ander heeft eveneens geleid tot een nieuwe teamindeling, zodat met focus en hernieuwd enthousiasme richting het gezamenlijke einddoel kon worden gewerkt, een essentiële voorwaarde om tot succes te komen.

Opdracht

De KWD projectmanager is ingezet als deel-programmamanager voor twee deelprogramma’s: Financieel Inzicht en Cross Channel Functionaliteit. Financieel Inzicht betreft o.a. projecten als het opzetten en vernieuwen van een online huishoudboekje (Extra Inzicht, 900.000 klanten) en het online brengen van de propositie Inzicht Financiële Positie (particulieren). Cross Channel Functionaliteit bestaat uit twee grote onderdelen: het compleet vernieuwen van de Mobiel Bankieren App (iOS, Android, WP8) op basis van het nieuwe online platform (2.000.000 klanten) en het voorbereiden en uitvoeren van de migratie van alle functionaliteit op rabobank.nl naar het nieuwe online platform (4.000.000 klanten).

Een belangrijke uitdaging blijkt de nauwe samenhang tussen de diverse deelprogramma’s, met name met het deelprogramma CID, dat verantwoordelijk is voor de bouw van het platform en generieke functionaliteit. Daarnaast betreft het een veranderende omgeving, waar nog veel onduidelijk is. De rol van CID en de samenhang werd wel onderkend, maar technisch bleef het lange tijd lastig om hier invulling aan te geven. Door CID te splitsen in een generiek platform deel en een deel klanteninteractie werd de basis voor het nieuwe platform gelegd. Daarvoor was de interactie met architectuur van groot belang.

“ In een veranderende omgeving, waar nog veel onduidelijk is, heeft de KWD projectmanager een belangrijke rol gespeeld in het structureren. Hij is snel in te zetten op een nieuw gebied, heeft snel overzicht en een goede relatie met de medewerkers op dat deel. Daar bovenop is hij een stabiliserende factor als manager op een deelgebied. ”
Hardy Seinhorst, Programma manager Online, Rabobank Nederland

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.