Contact
ASR Nederland

Verkorten van afsluitproces van 22 naar 8 werkdagen

Fortis wilde in die tijd het financiële afsluitproces drastisch inkorten zodat ze haar kwartaal en jaarcijfers tijdig naar buiten kon brengen.

Project case

Resultaat

In twee jaar tijd heeft Remmelt in samen werking met diverse projectleiders, business analisten, financiële en ICT-medewerkers het financiële afsluitproces van Fortis Verzekeringen Nederland van 22 werkdagen ingekort naar 8 werkdagen.

Opdracht

Remmelt had als hoofdopdracht om het financiële afsluitproces in te korten van 22 naar 8 werkdagen. Om daartoe te komen zijn de volgende deelopdrachten uitgevoerd:

  • Alle activiteiten in het afsluitingsproces analyseren
  • Activiteiten in het afsluitproces pre-close organiseren
  • Het reconciliatieproces automatiseren i.s.m. Fortis Brussel
  • Activiteiten in het afsluitproces automatiseren
  • Activiteiten en organisatie van het afsluitproces via o.a. een monitoringsysteem laten bewaken
  • Organisatie en functies in het financiële proces aanpassen
  • De implementatie gefaseerd invoeren
“ Remmelt heeft door zijn stabiele en humorvolle optreden, met doorzettingsvermogen, resultaatgerichtheid en respect voor een ieders belangen belangrijke resultaten weten te halen in veelal lastige omstandigheden. Als programmamanager voor de Holding van Fortis Verzekeringen Nederland in het programma Fast Close heeft Remmelt laten zien dat hij deze rol effectief invult. ”
Martin Schomakers (RC, RO), Manager Accounting FVN en tevens opdrachtgever
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.