Contact
Bilthoven Biologicals

Veilig werken bij biofarmaceutisch bedrijf

Bilthoven Biologicals (BBio) is één van de grootste producenten van poliovaccins ter wereld. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de internationale strijd om polio uit te roeien. In het kader van deze strijd heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een plan opgesteld (GAPIII) om te voorkomen dat het virus onbedoeld kan vrij komen uit onderzoeks- en productiefaciliteiten. BBio moet gaan voldoen aan de zeer strenge eisen van GAPIII.

Project case

GAPIII stelt eisen aan de hele organisatie, aan gebouwen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, aan de competenties van medewerkers, maar ook aan aspecten zoals IT-security, aannamebeleid, noodplannen en onderhoud.

BBio had beperkt ervaring met omvangrijke veranderprogramma’s. De eerste stappen in het verandertraject waren gezet, maar de opdrachtgever wilde een meer planmatige aanpak. Daarom heeft hij KWD’er Saskia Giebels gevraagd om het programma op te zetten.

Resultaat

Saskia heeft de programma-organisatie gestroomlijnd en de directie gefaciliteerd in de formulering van een visie op het programma. Parallel daaraan heeft zij een gap-analyse geleid om vast te stellen in hoeverre de organisatie voldoet aan de aangescherpte eisen en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Voor deze gap-analyse hebben experts van verschillende disciplines samengewerkt. Zij hebben samen verbeteringen geformuleerd die veilig, praktisch uitvoerbaar en duurzaam zijn.

Vervolgens heeft Saskia een plan opgesteld voor de doorvoering van de verbeteringen. Nadat de eerste verbeteringen conform plan waren doorgevoerd, heeft Saskia het programma overgedragen aan een interne programma-manager. De uitvoering is in volle gang.

“ Saskia is procesmatig en visionair sterk. Ze heeft oog voor aspecten die bij een verandering noodzakelijk zijn en zorgt voor beweging, daarnaast heeft zij het programma gestructureerd en verder vormgegeven. Door het tonen van daadkracht, flexibiliteit en incasseringsvermogen heeft het programma de boost gehad die nodig was. ”
Mick Breet, director EH&S en opdrachtgever
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.