Contact
Thuiszorgorganisatie

Veilig mailen met Zorgmail

In de thuiszorg wordt veel gecommuniceerd met andere zorgverleners. Hier bij gaat het vaak over cliënten, hun ziektebeeld en de bijbehorende behandeling. Uiteraard willen alle betrokken partijen zorgvuldig met deze gevoelige informatie omgaan om de privacy van de cliënt te beschermen.

Project case

Resultaat

Alle kantoorlocaties van een landelijk werkende thuiszorgorganisatie zijn aangesloten op Zorgmail. Zorgmail is één van de beschikbare diensten waarmee op een veilige manier gemaild kan worden. Daarnaast is Zorgmail gekoppeld aan vergelijkbare diensten waardoor een netwerk ontstaat van meer dan 10.000 zorgverleners.

Opdracht

Op het moment dat KWD’er Bas van der Meijden aan deze opdracht begon, was er samen met de leverancier al een oplossing gekozen. Bas heeft vervolgens toezicht gehouden op de implementatie en een uitrolplan gemaakt.

Tijdens de uitrol heeft Bas met alle zelfstandige ondernemers die een regionaal zorgkantoor van deze thuiszorgorganisatie exploiteren, de aansluiting besproken en gepland. Tijdens de eerste gesprekken bleek dat de eisen omtrent de aansluiting op Zorgmail te veeleisend en ingrijpend waren. Bas heeft de stuurgroep vervolgens geadviseerd om meer vrijheid te bieden aan de regiokantoren om zo de aansluiting te realiseren. Dit resulteerde in tevreden eigenaren van de regionale zorgkantoren en gebruikers en een succesvol projectresultaat.

“ Bas is in een rijdende trein gestapt. Hij heeft dat met verve opgepakt en onder niet altijd makkelijke omstandigheden tot een goed resultaat gebracht! ”
Directeur

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.