Contact
Netwerkbedrijf

Van Innovatie naar Implementatie

Na een ontwikkeling van meer dan 13 jaar is het innovatieve storingspreventiesysteem gereed voor implementatie, maar de vraag is hoe? Aan de KWD projectmanager is gevraagd om vanuit IT input te leveren hoe dit product uit de innovatiefase naar een mogelijke implementatie getild kan worden.

Project case

Resultaat

De projectmanager heeft de vraag opgepakt door niet alleen naar een IT-implementatie te kijken, maar een integraal projectplan te schrijven waarin zowel business- als IT-implementatie beschreven worden. Met de input van een uitgebreid team bestaande uit personen van verschillende organisatieonderdelen en dochterondernemingen is het plan vormgegeven. Samen met de parallel gemaakte Business Case heeft het als input gediend voor een succesvol investeringsvoorstel voor de Implementatie van 142 systemen in het hele land.

Opdracht

In een consortium is meer dan 13 jaar ontwikkeld aan een innovatief systeem om zwakke plekken in elektriciteitskabels te detecteren voordat deze tot een storing leiden. Hiermee kan het netwerkbedrijf storingen in het net voorkomen door preventieve actie te ondernemen en  zo zorgen dat de energielevering naar klanten gewaarborgd blijft.

Aan de projectmanager is gevraagd om vanuit IT input te leveren hoe dit product uit de innovatiefase naar een mogelijke implementatie te tillen. De projectmanager heeft dit opgepakt door niet alleen naar een IT-implementatie te kijken, maar een integraal projectplan te schrijven waarin zowel business- als IT-implementatie beschreven worden. Met de input van een uitgebreid team bestaande uit personen van verschillende organisatieonderdelen en dochterondernemingen is het plan vormgegeven. Samen met de parallel gemaakte Business Case heeft het als input gediend voor een succesvol investeringsvoorstel voor de Implementatie van 142 systemen in het hele land.

Ondanks druk op het investeringsportfolio en het ontbreken van een reservering is door deze gezamenlijke actie het projectplan alsnog goedgekeurd en het benodigde budget van € 2,5 miljoen vrijgemaakt voor de implementatie. Hierdoor kan men in 2015 nog beginnen met de implementatie van het storingspreventiesysteem.

“ In optimale samenwerking met verschillende afdelingen is door de projectmanager een volledig plan neergezet voor de implementatie. Door slagvaardig optreden heeft dit ervoor gezorgd dat we gezamenlijk de benodigde investering hebben kunnen binnenhalen. ”
Denny Harmsen, Asset Management Innovatie
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.