Contact
KLM

Van blokkade naar voorbeeld-project

Vanuit een heroriëntatie op haar kerntaken heeft KLM besloten om Facility Services te outsourcen. De volledige divisie is daarom verkocht aan Sodexo. De firma Sodexo is een wereldspeler op het gebied van catering, real estate en facility management. 

Project case

Resultaat

Roel Varrossieau, KLM programmamanager Ontvlechting Facility Services: “Aanvankelijk was het ICT-deel een zorgenkindje, uiteindelijk is het een voorbeeldproject geworden. Samen een visie ontwikkelen, plan opzetten, uitvoeren en bij problemen niet soebatten wiens verantwoordelijkheid het is, maar gewoon oplossen. Het sterke van de KWD-projectmanager was het mobiliseren van een beperkt aantal goede mensen, de pragmatiek in de projectbesturing en het verstandig toepassen van Prince2: de rode draad vasthouden, structureren, consequent rapporteren maar niet verzanden in templates en procedures. Rapportcijfer ? Een verdiende negen !”

Opdracht

Vanuit een heroriëntatie op haar kerntaken heeft KLM besloten om Facility Services te outsourcen. De volledige divisie is daarom verkocht aan Sodexo. De firma Sodexo is een wereldspeler op het gebied van catering, real estate en facility management. 

In het totale migratietraject is te laat onderkend dat ICT een belangrijke component is. Daardoor dreigde de businessmigratie qua planning te vertragen.  Op verzoek van de CIO van KLM is daarom een crashteam ingericht met de opdracht: ontvlecht maximaal én binnen de afgesproken tijdslijnen.

In twee stappen is vervolgens de totale ICT ontvlochten en gemigreerd en zijn nieuwe interfaces operationeel geworden. De geplande migratiedatum is ook door het ICT-project gehaald. 

De omvang van het totale traject

De omvang van de ontvlechtings operatie was fors: circa 400 werkplekken, 100 KA-applicaties, circa 30 Business-applicaties, data- en telecommunicatie voorzieningen, vaste en mobiele telefonie waaronder alarm-, kassa- en liftlijnen. Extra complicatie hierbij is dat KLM en Sodexo hebben afgesproken dat Sodexo een deel van de KLM-applicaties mag blijven gebruiken en dat er door KLM op gestructureerde basis diverse businessdata wordt aangeleverd. Tenslotte bestaat binnen KLM tussen de ICT-organisatie en haar interne afnemers een financiële verrekenrelatie. Ook dit moest opnieuw worden ingeregeld. 

De aanpak: focus en pragmatiek

De eerste actie was het inregelen van een inventarisatie-team: waar hebben we het precies over ? De tweede actie was de belangrijkste: een multi-functioneel empowered team met teamleden van KLM-IS, KLM Facility Services en Sodexo. Met dit team werd een ICT Ontvlechtingsstrategie en plan van aanpak bedacht. Dit team, onder besturing van de KWD projectmanager, heeft uiteindelijk de hele ontvlechting geregeld en tot een goede einde gebracht.

“ Aanvankelijk was het ICT-deel een zorgenkindje, uiteindelijk is het een voorbeeldproject geworden. Samen een visie ontwikkelen, plan opzetten, uitvoeren en bij problemen niet soebatten wiens verantwoordelijkheid het is, maar gewoon oplossen. Het sterke van de KWD-projectmanager was het mobiliseren van een beperkt aantal goede mensen, de pragmatiek in de projectbesturing en het verstandig toepassen van Prince2: de rode draad vasthouden, structureren, consequent rapporteren maar niet verzanden in templates en procedures. Rapportcijfer ? Een verdiende negen ! ”
Roel Varrossieau, KLM programmamanager Ontvlechting Facility Services

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.