Contact
ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Uniformeren processen & implementeren systeem

Het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland hebben gezamenlijk besloten diverse ondersteunende systemen over 37 locaties te vervangen door een modern integraal administratief en logistiek onderwijssysteem voor 3000 medewerkers en 35.000 studenten. Processen worden geüniformeerd en koppelingen worden verminderd. 

Project case

Resultaat

De volledige implementatie binnen ROC van Flevoland van het gehele systeem is succesvol binnen budget en een periode van 8 maanden gerealiseerd. Na een evaluatie van de Proof of Concept is door de opdrachtgever besloten de implementatie bij ROC van Amsterdam te starten. De onderdelen studentenregistratie, aan- en afwezigheid, onderwijscatalogus, resultatenbeheer en begeleiding zijn vervolgens succesvol uniform binnen heel ROCvA geïmplementeerd binnen budget en een periode van 2 jaar.

Opdracht

ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland hebben KWD gevraagd het volledige implementatie project, bestaande uit een Europese aanbesteding, functionele/technische systeeminrichting en implementatie, te leiden. 

Vanuit KWD zijn een tweetal projectmanagers ingezet om het gehele project vorm te geven en de afgesproken resultaten op te leveren.

Het project is gestart met een implementatie van het gehele systeem binnen ROC van Flevoland als Proof of Concept. De implementatie van ROC van Amsterdam was afhankelijk van de al dan niet positieve uitkomst van de Proof of Concept bij ROC van Flevoland.

Om standaardisatie van processen binnen ROCvA en ROCvF af te dwingen zijn binnen de gezamenlijke directies proceseigenaren benoemd. De proceseigenaar was verantwoordelijk voor de eenduidige inrichting van zijn proces binnen het systeem. Per proces zijn gezamenlijke procesgroepen georganiseerd onder voorzitterschap van de betreffende proceseigenaar.

Parallel aan de functionele inrichting zijn met diverse projectteams overige implementatie onderdelen opgepakt waaronder; aanvullende software ontwikkeling, conversie vanuit verschillende legacy systemen, interfaces, testen, trainen en nazorg.

Na implementatie van het systeem binnen ROC is de Proof of Concept met de proceseigenaren en leverancier geëvalueerd en teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Hierna zijn alle onderdelen ook geïmplementeerd binnen ROCvA.

“ Projectmanagers van KWD heb ik ervaren als deskundig, prettig en recht door zee. ”
Opdrachtgever Harry Mauw, Directeur Bedrijfsvoering ROC van Flevoland

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.