Contact
Sodexo Altys

Test- en implementatieprogramma Planon

Testmanagement wordt vaak onderschat. Deze case laat zien dat een gedegen test- en implementatieprogramma in een complexe omgeving onontbeerlijk zijn voor een succesvolle introductie van een nieuwe ERP-implementatie.

Project case

Resultaat

De standaard processen en Planon zijn ingevoerd voor de facilitaire dienstverlening aan KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Deze complexe transitie is uitzonderlijk soepel en zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mede dankzij een goed voorbereid en gedegen testprogramma.

Opdracht

Het testprogramma was erop gericht om aan te tonen dat Planon en aanverwante applicaties de gebruikers in voldoende mate ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk. Uitvoering is gegeven aan onder meer functionele testen, keten- en gebruikerstesten. Middels de functionele testen is aangetoond dat de applicaties voldeden aan de door de business gestelde eisen en met de ketentesten is de werking van de systeemketen beproefd. Vervolgens is door de key-users de werking getest door specifieke cases (uit de praktijk) te doorlopen. Bij de testen was altijd aandacht vanuit de perspectieven klant, leverancier en Sodexo (intern). Bevindingen werden gerapporteerd en in overleg met het ICTontwikkelteam opgelost. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de business implementatie was het opbouwen van kennis van de nieuwe werkwijze en systeem in de gebruikersorganisatie. Dit is bereikt door werkinstructies op te stellen en een praktische gebruikerstraining te verzorgen aan zo’n 120 gebruikers. Daarnaast zijn leveranciers en klanten geïnstrueerd over de voor hun nieuwe werkwijze. Tenslotte is een supportorganisatie ingericht om na introductie eventuele vragen en problemen van klanten, leveranciers en Sodexo-medewerkers adequaat op te kunnen lossen.

In opdracht van Sodexo Altys heeft de projectmanager het testprogramma begeleid. Het testprogramma moest aantonen dat de processen en applicaties zowel functioneel als technisch voldeden aan de eisen. Daarnaast had de projectmanager de opdracht om de invoering van de nieuwe werkwijze en applicaties in de operatie van Sodexo Altys te begeleiden en overdracht naar de beheerorganisatie te organiseren.

“ Dankzij het gedegen test- en implementatieprogramma zijn niet alleen fouten uit de inrichting gehaald maar hebben de medewerkers ook vertrouwen gekregen in de overgang naar het nieuwe systeem. ”
Marc van der Lee, Manager Business Development

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.