Contact
Sodexo

Succes en wrijvingen in internationaal veranderproject

Sodexo Nederland heeft veel geïnvesteerd in processen en systemen voor facilitaire diensten aan klanten als KLM en KPN. Sodexo heeft als wereldwijde doelstelling dat alle landen uniform gaan werken met IBM-applicatie Maximo. De invoering van Maximo bij een Nederlandse klant is echter mislukt. Sodexo vraagt KWD om de invoering van Maximo bij een nieuwe klant te leiden.

Project case

Resultaat

Om tot een werkbare oplossing voor Sodexo Nederland te komen, moest worden samengewerkt met vele partijen in diverse landen (naast Nederland m.n. in Frankrijk, UK, USA en Polen). De grote verschillen in inzichten en belangen leidden soms tot stevige issues en conflicten. Desalniettemin is de KWD-projectmanager er van begin tot eind goed in geslaagd om de partijen op 1 lijn te brengen en te houden, en het project succesvol af te ronden.

Opdracht

Sodexo Nederland heeft een verregaand geautomatiseerd proces voor haar facilitaire dienstverlening ingericht rondom Planon en SAP. De Sodexo Group wil nu wereldwijd eenduidig gaan werken met IBM-applicatie Maximo, ook om te voldoen aan ISO 55.000 voor Asset management. De invoering van Maximo bij een eerste Nederlandse klant is mislukt en leidde tot problemen en spanningen met het hoofdkantoor.

Binnenkort moet Maximo bij een nieuwe klant in Nederland en België worden ingevoerd. KWD-er Eugène Penders wordt gevraagd om dit project te leiden. Hij is bekend bij en met Sodexo Nederland, waar hij in 2011-2012 de introductie van Planon leidde.

Eugène start met het opstellen van de projectopdracht en het formeren van de projectorganisatie, inclusief de stuurgroep. Samen met de opdrachtgever legt hij vroegtijdig contact met sleutelpersonen in diverse bedrijfsonderdelen en landen om inzichten te delen en relaties op te bouwen die nodig zijn voor een goede samenwerking.

Een Fit/Gap-analyse maakt duidelijk dat er diverse knelpunten zijn om Maximo in Nederland in te voeren. Extra voorzieningen in Maximo zijn nodig om tot een succesvolle implementatie te komen. Na managementberaad gaat het Parijse Hoofdkantoor ermee akkoord om enkele cruciale wijzigingen voor Nederland door de Maximo-teams in UK, Polen en USA door te laten voeren. Alle verdere knelpunten zal Nederland voorlopig middels work-arounds moeten oplossen, in afwachting van een volgende release van Maximo waarin dit structureel oplost wordt.

Voor de ontwikkeling en tests van deze changes wordt samengewerkt door het Nederlandse Business-team met genoemde Maximo-teams, en worden integratietests met het Franse SAP-team uitgevoerd. Nederlandse key-users (Business en Beheerders) worden regelmatig geïnformeerd en ingezet om de werkbaarheid en acceptatie van de oplossing te waarborgen. Na goedkeuring van de uitkomsten uit de Test- en Acceptatiefase worden de gebruikers getraind en begeleid in het werken met Maximo, worden de klant en de leveranciers geïnformeerd, en gaat Maximo succesvol live bij de nieuwe klant.

“ Door de ervaring van Eugene in complexe omgevingen is het gelukt om binnen een redelijke termijn een goed werkende oplossing te vinden die onze processen laat aansluiten bij de behoefte van de gebruikers. Zonder de ervaring van Eugene hoe de stakeholders benaderd en ingezet konden worden, hadden wij dit succes niet kunnen realiseren. ”
Jurgen Noyons, head Business Improvement & Growth Sodexo Benelux
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.