Contact
Utilities Organisatie

Sourcing dilemma

Stel dat je leverancier een product aflevert dat niet voldoet en niet releasematig het product op orde kan brengen. Kwestie van afscheid nemen en verlies pakken lijkt kort door de bocht de enige optie. Maar wat als er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en grote belangen? Lees hier welke route is gekozen voor het vlot trekken.

Project case

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is een breed geaccepteerde, veilige en stabiele installed base, een genormaliseerde klant-leverancier relatie, sterk verbeterde voortbrengings- en testprocessen, en als gevolg daarvan realistische en behaalde releaseplanningen, budgetten en opleveringen.

Opdracht

Wat doe je als je nieuw in een lopend (…) project binnenkomt, de relatie tussen opdrachtgever en leverancier op een dieptepunt beland is en er toch een gezamenlijk belang gediend moet worden? Je voorgangers zijn overspannen afgehaakt of hebben de opdracht terug gegeven.

Mijn overtuiging is dat je feitelijk moet zijn en met elkaar het punt opzoekt waar je elkaar wél weer vindt, elkaar opzoekt om de relatie weder op te bouwen en vandaar uit de volgende stap zet. In loopgraven blijven zitten en dreigende juridische stappen zijn interventies die eerder conflict verhogend dan oplossend werken.

En hoe goed of slecht is het product nu werkelijk? Waar nemen emoties en verhalen de overhand boven de feitelijkheden? Of omgekeerd: wat doe je als je intuïtie niet afdoende kunt onderbouwen? In ieder geval zelf een oordeel vormen op basis van de gesprekken en stukken in plaats van napraten van de algemene mening. Ik blijf dan ook vol verwondering rondlopen: is het onwil, onkunde of onmacht?

Mijn gevolgde route kende een aantal opvattingen die mijn stijl markeren:

  • Intentie is samen doorgaan en de gemaakte afspraken nakomen.
  • Alleen door samen werken kan een oplossing worden gerealiseerd; en samenwerken doe je door elkaar fysiek op te zoeken.
  • Zonder aas vang je geen vis, ergo: zonder geven zal je niet krijgen.
  • Echt commitment lees je af van concrete daden en niet van intenties.
  • Goed is beter dan Perfect.
  • Oprechtheid: niemand gaat naar zijn werk om een ander een loer te draaien.
  • De feiten op tafel leggen en op basis daarvan de volgende stap bepalen.
  • Het product en het gebruik ervan mogen niet leiden tot onveilige en onbeheerste situaties.

Door deze persoonlijke, feitelijke en niet bedreigende aanpak is het releaseproces terug op gang gebracht. In de releases is focus aangebracht op het oplossen van de echte productproblemen.

In dit geval is door het meeveren, samen proces bepalen, tempo opvoeren, bijbuigen en gebruik maken van de interne experts voor opinies een breed geaccepteerde, veilige en stabiele oplossing ontstaan. Een uitstekende uitgangspositie voor de oriëntatie op de volgende stappen.

“ We hebben erg veel waardering voor het werk dat je hebt geleverd afgelopen maanden. Je hebt veel bereikt, de Escrow is na lange tijd stil te hebben gelegen door jou tot een succesvol einde gebracht, het proces is door jou onder controle gebracht, en zijn er grote stappen gemaakt in de aanvraag van releases. Nu de leverancier momenteel minder goed presteert zie ik je continue mogelijkheden zoeken om wél tot resultaten te komen. Bedankt voor deze resultaten en houding! ”
Opdrachtgever Utilities

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.