Contact
Nederlandse Spoorwegen

Software delivery op orde; software klaar terwijl u wacht

De inspanningen van Erik hebben een groep gemotiveerde developer-teams opgeleverd, die in staat is om op elk moment van de dag een software release op te leveren. Voorheen duurde het maken van een release minimaal anderhalve dag en oplevering vond elke twee weken plaats. Daartoe heeft hij het team geïnspireerd tot groei in samenwerking en heeft hij nieuwe software voortbrengingmethodieken en –technieken geïntroduceerd.

Project case

Resultaat

Gedreven en gemotiveerde realisatieteams met één missie: “Met elkaar goed en snel klantresultaat leveren.” Om dit te bereiken heeft Erik vier hoofdinterventies gedaan:

  • Ten eerste een duidelijke projectvisie en -strategie neergezet die een leidraad werd voor alle beslissingen die onderweg moesten worden genomen. Hierdoor hadden de teams richting en dit heeft geleid tot verbeteren van de samenwerking in en tussen de teams en het opleveren van releases on demand.
  • Ten tweede gewerkt aan het verbeteren van de motivatie van de individuele medewerkers en het onderling vertrouwen. Dit heeft Erik gedaan door het stapsgewijs vertrouwen te geven aan de teamleden en met name aan de scrum masters. En niet onbelangrijk het coachen van individuele teamleden om te groeien.
  • Ten derde het onderbrengen van een team van een externe leverancier in het voortbrengingsproces als één van de scrum teams, daarbij nadrukkelijker sturend op een geprioriteerde backlog dan op contract onderhandelingen. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en een significante verbetering in doorlooptijd en kwaliteit van de opgeleverde producten.
  • Ten vierde het implementeren van een proces voor continu verbeteren. Hierdoor zijn 6 verbeterinitiatieven ontstaan uit de teams, die allemaal zijn opgepakt en hebben geleid tot een beter beheersbaar voortbrengingsproces, waardoor sneller waarde voor de klant kan worden gerealiseerd.

Volgens de klant was het succes van deze maatregelen vooral te danken aan Eriks tomeloze energie en de wijze waarop hij weerstand wist weg te masseren.

Opdracht

Het doel van het project was – naast het introduceren van een effectief Agile voortbrengingsproces – om de bestaande treinmaterieel bijsturingsapplicatie te vervangen door een nieuwe. Hierbij werd de bestaande functionaliteit opnieuw gebouwd in moderne technologieën. De opdracht van Erik was als Projectmanager Realisatie om samen met zijn teams de twee applicaties te realiseren, samen met de benodigde interne en externe interfaces. Toen Erik aan boord kwam liep het project met horten en stoten al een aantal jaren.

“ Erik van Daalen heeft bij het NS programma Besturing 3.0 een enorme impuls gegeven aan Realisatie door zijn Agile Project Management visie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Met name heeft Erik verbeter-ideeën omtrent CD/CI en testautomatisering concreet ingevuld en de teams meer verantwoordelijkheid laten nemen. ”
Harmen Hummel, programmamanager
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.