Contact
Sodexo ICT

Servicemanagement bij Sodexo ICT

Dienstverlening van ICT-afdeling Sodexo sloot niet aan bij wensen van business. Afhandeling van aanvragen was traag en business is ontevreden over ondersteuning van de ICT Helpdesk. Ondanks gedrevenheid van mensen op de ICT-afdeling vonden business als ICT dat er iets moest veranderen. Invoering servicemanagement leidde tot procesafspraken, besef en verandering van houding.

Project case

Resultaat

Tussen business en ICT zijn afspraken gemaakt en geborgd in processen. Benodigde acties zijn met de afdeling benoemd en uitgevoerd. Zo is het proces ‘incidentmanagement’ samen met de ICT Helpdesk, Application Management en Infrastructure Management onder de loep genomen, beschreven en zijn acties benoemd om te komen tot een werkend proces. Ook andere processen, zoals configuratiemanagement, changemanagement en het logistiek proces zijn verbeterd. Samen met de proceseigenaren is een kwaliteitscirkel per proces tot stand gebracht, dat tot doel had om voortdurend de processen te verbeteren.

Opdracht

De opdracht was om de dienstverlening van de ICT-afdeling beter te laten aansluiten op de behoeften van de business. Allereerst is met de business gesproken waar de ICT-afdeling in te kort schoot. Vervolgens is met betrokkenen het proces geanalyseerd en zijn punten ter verbetering benoemd, doorgevoerd en geborgd. Om te voorkomen dat medewerkers weer in de oude werkwijze zouden terugvallen, zijn proceseigenaren benoemd en is een kwaliteitscirkel tot stand gebracht. Dit heeft geleid in het continu verbeteren van de dienstverlening bij de ICT-afdeling.

De projectmanager heeft het gedachtengoed van Servicemanagement binnen de ICT-afdeling van Sodexo geïmplementeerd. Met het teams heeft hij de knelpunten in het de processen benoemd en geanalyseerd, verbeteringen zijn doorgevoerd en geborgd. Hij heeft business en ICT samengebracht en afspraken over de te verlenen service zijn afgesproken.

“ De KWD-projectmanager heeft de ontwikkelpunten binnen onze afdeling in kaart gebracht en hiermee bijgedragen aan het eenduidig denken binnen onze afdeling en het verbeteren van de dienstverlening richting onze klanten. ”
Wilma Loerakker, Manager Service & Support

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.