Contact
GDF Suez

Server Migratie: méér dan een technisch project

Fysiek migreren van infrastructuur in het pre-virtualisatie tijdperk was een risicovolle onderneming, zeker als het gaat om 24/7 kernsystemen. Business continuïteit, cocreatie en communicatie bleken de sleutelwoorden te zijn.

Project case

Resultaat

De servers zijn in één weekend foutloos verhuisd en de gebruikers hebben hier geen hinder van ondervonden. Door de business, de gebruikers en de functioneel beheerders intensief te betrekken bij de verhuizing is er veel vertrouwen opgebouwd tijdens het project en is het vertrouwen bestendigd door het goede projectresultaat.

Opdracht

Electrabel Nederland is onderdeel van de mondiale GDF SUEZ Groep. GDF SUEZ is een belangrijke wereldspeler op het gebied van energie, watervoorziening en afvalverwerking. In Nederland is Electrabel een veelzijdige energieonderneming.

Binnen Electrabel is de Business Unit Retail verantwoordelijk voor het bedienen van de particuliere en kleinzakelijke klanten. De beschikbaarheid en continuïteit van ICT is daarbij een belangrijke factor; zoals voor de bereikbaarheid van de Customer Services afdeling en voor het verwerken van de datastromen in de Customer Operations afdeling. Teneinde deze continuïteit beter te kunnen waarborgen én ten behoeve van verder efficiëncy van het beheer is besloten tot een verdere centralisatie van de IT systemen. Op projectbasis wordt het serverpark, met daarop alle kernsystemen van de BU Retail, verhuisd naar één van de twee centrale rekencentra van Electrabel Nederland.

De opdracht van de KWD projectmanager was: “Verbeter de business continuïteit door het verhuizen en centraliseren van de servers. Na de serververhuizing kunnen gebruikers werken alsof er geen verhuizing heeft plaatsgevonden.”

Door een aantal opeenvolgende infrastructurele incidenten voorafgaand aan het project, is het vertrouwen van de business in IT gedaald. Teneinde het vertrouwen te herstellen zet de KWD manager de business continuïteit centraal in de projectaanpak en projectcommunicatie. Veel aandacht wordt geschonken aan een gezamenlijke (business en IT) risico-inventarisatie en de daaruit volgende risicoreducerende maatregelen, zoals een integrale architectuur en een integraal testplan. Door op de juiste momenten zichtbaar te zijn op de locatie en door de verschillende disciplines aan elkaar te koppelen, ontstaat er een gezamenlijk en integraal beeld

“ Naast het realiseren van een foutloze verhuizing heeft de KWD manager er voor gezorgd dat er voortdurend vertrouwen was bij de business aangaande de business continuïteit. Voorts heeft hij veel aandacht gegeven en vertrouwen geschonken aan de technisch teamleider die mede daardoor een groeisprong heeft gemaakt in zijn ontwikkeling naar technisch projectleider. Op meerdere fronten een succesvol project dus. ”
Erwin van Dijk, manager Server & Netwerkbeheer Electrabel IT

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.