Contact
Rabobank

SEPA online transacties

Het programma Online bestuurt de projecten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Internet Bankieren van Rabobank. Online Transacties is binnen dat programma een deelgebied, specifiek gericht op de bestaande applicaties voor desktop (browser), iDeal en Rabofoon.

Project case

Dennis nam het traject Opdrachtinitiatie over van een Rabobank projectmanager, vlak nadat de eerste versie van de nieuwe functionaliteit live was gegaan. Op dat moment waren echter nog niet alle gebruikers overgezet op deze nieuwe Internet Bankieren functionaliteit. Daarnaast is hij een traject gestart waarmee grootzakelijke klanten van de Rabobank migreren van een maatwerkpakket van een externe leverancier naar de Internet Bankieren oplossing. Dat betreft een ingrijpende verandering in de diverse applicaties, met een looptijd van meer dan twee jaar.

Dennis was in eerste instantie verantwoordelijk voor een aantal trajecten in het kader van SEPA en de introductie van IBAN. Dit betrof aanpassingen van internetapplicaties. De Agile teams waren deels in Nederland, deels in India gestationeerd. In die periode heeft Dennis zijn project binnen budget, binnen de SEPA tijdslijnen en met inachtneming van het juiste kwaliteitsniveau weten op te leveren. De grootste uitdaging zat in het feit dat de webapplicaties Agile ontwikkeld werden, terwijl het applicatieve achterland waterval werkte. Verschuivingen in die waterval projecten in het achterland, met lange tijdslijnen, kwamen veelvuldig voor. Met slimme oplossingen in parameterisering van software, testscenario’s en implementatie strategieën is die keten toch succesvol doorlopen.

In het tweede jaar van zijn opdracht is Dennis ook verantwoordelijk geworden voor een project (onderdeel van een groot programma) waarmee grootzakelijke klanten van de Rabobank migreren van een maatwerkpakket van een externe leverancier naar de Internet Bankieren oplossing. Het betreft een ingrijpende verandering in de diverse applicaties, met een looptijd van meer dan twee jaar. Dit project bevond zich bij het vertrek van Dennis op het eerste plateau in de realisatiefase.

Grootste uitdaging in dit traject is het grote aantal afhankelijkheden. Deze teams ontwikkelen nieuwe functionaliteiten maar moeten ook rekening houden met een veelheid aan wensen afkomstig uit diverse andere programma’s en projecten Een andere uitdaging zit in het aansturen van de realisatie- en testteams, zowel in Nederland als India. Tijd-, taal- en cultuurverschillen leidden tot verschil in interpretatie van specificaties. De ontwikkeling is verdeeld over vijf Agile Scrum teams, in Nederland en India. Betreft in totaal 40 FTE en 12 mln budget in iets meer dan 2 jaar tijd.

Dennis heeft dit grote traject passend weten te krijgen in de Agile methodiek binnen Rabobank en succesvol op de rit gezet voor verdere realisatie.

“ De KWD projectmanager heeft de veelheid aan afhankelijkheden, de verschillen in werkwijzen in de keten en de diverse stakeholders goed in kaart gebracht en weten te managen. Mede daardoor zijn de projecten succesvol geweest en ben ik blij met het resultaat. ”
Opdrachtgever Hardy Seinhorst, Programmamanager Online
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.