Contact
Nederlandse Spoorwegen

Scaled Agile bij NS: een softwarefabriek die oplevert

Scaled Agile kan echt goed werken in de praktijk. Na de opbouwfase van de software fabriek is deze met 5 teams volop aan de slag gegaan met het bouwen van een nieuwe applicatie waarin de NS haar landelijke materieelplanning maakt. Een jaar vol uitdagingen én successen. Een korte terugblik op een jaar productie draaien en verbeteren.

Project case

Resultaat

De business is tevreden over wat er wordt opgeleverd, zij worden intensief meegenomen in het hele ontwikkeltraject. In een jaar is veel functionaliteit opgeleverd, waaronder een complex grafisch scherm dat voor al het materieel overzichtelijk weergeeft hoe het wordt ingezet, opgesteld en onderhouden. Ook is een innovatief systeem van conflictsignalering neergezet, waarin uitvoerbaarheidsproblemen direct zichtbaar worden. Verder zijn er ondersteunende vensters gemaakt die de planners helpen bij materieelbalans, aansluitingen, onderhoudsplanning en reizigersprognoses.

Naast de software ontwikkeling is een nieuw besturingsmodel in de organisatie geïntroduceerd en wordt volop doorontwikkeld.

De fabriek versnelt nog steeds en de prognose is dat de uitdagende deadline gehaald wordt, binnen budget. Dit wordt ook ondersteund door externe audits.

Opdracht

Martijn van Nierop is ingezet als project- en afdelingsmanager binnen de Donna Service Organisatie (DSO). Het doel van het project is het vervangen van de landelijke materieel planningsapplicatie vóór het einde van 2019. Het project is onderdeel van een groter programma waarbij de oude legacy systemen van NS (25 jaar oud) worden uitgezet. Het project heeft een omvang van ongeveer 3000 functiepunten en moet binnen 2 jaar worden ontwikkeld binnen een budget van ongeveer 10 mln euro. Nadat Martijn een Scaled Agile software fabriek had neergezet heeft hij deze succesvol ingezet voor het bouwen van de nieuwe applicatie. Natuurlijk gaat niet altijd alles zonder slag of stoot, de organisatie moet stapsgewijs wennen aan een nieuw besturingsmodel en bij dit soort trajecten is er altijd wel ergens frictie. Toch lukt het meestal om acceptabele oplossingen te vinden.

De sleutel van het succes is continu verbeteren. Dat klinkt triviaal, maar in de praktijk is dat best weerbarstig. Daarom krijgen de teams van het project de ruimte om verbeteringen voor te stellen en door te voeren. Zo is er een groep lead developers opgestaan die gezamenlijk over de kwaliteit en samenhang van het geheel waakt. Ook is een groep testers samen met een paar ontwikkelaars bezig het geautomatiseerd testen van de user interface mogelijk te maken en te versnellen. Op die manier versnelt niet alleen het project, maar is de betrokkenheid en tevredenheid van de teams veel groter. Dit sluit naadloos aan bij het (Scaled) Agile gedachtengoed.

“ Door de strakke sturing van Martijn op de scope van het project in een soms weerbarstige omgeving lijken we volgend jaar een feestje te kunnen vieren. De stelling “de aanhouder wint” is op zijn plaats. ”
Ed Hibbel, programmamanager VPT Planning Uit

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.