Contact
Albeda Collega

Regelgeving biedt kansen – Herziening Kwalificatie Structuur

Sinds 1 augustus 2016 werken alle mbo scholen met nieuwe kwalificatiedossiers, dus ook het Albeda college in de regio Rotterdam. Het kwalificatiedossier is de basis van een opleiding en omschrijft wat een student in de opleiding leert. Het gevolg is dat vanaf 2016-2017 de opzet van het onderwijs van een opleiding en de benamingen zijn veranderd. Daarnaast is er een nieuw element in de opleiding: de keuzedelen! Dit heeft impact op het Onderwijs (o.a. de 20.000 studenten), de processen en de ICT systemen.

Project case

Resultaat

Resultaat van het project zijn administratieve processen en ICT systemen die in lijn zijn met de keuzes van het Onderwijs en de juridische vereisten. Dat betekende aanpassing aan twee ICT systemen, opleiding van de studentenadministraties en instructies voor de docenten.

Opdracht

Het Albeda collega is als ROC verantwoordelijk voor het opleiden van 20.000 studenten in acht branches. Daarbij hoort o.a. een soepele, foutloze en efficiënte administratieve ondersteuning van de studenten, docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Het landelijk doorvoeren van een “Herziening Kwalificatie Structuur” (HKS)van ROC opleidingen geeft kansen voor studenten, zo krijgen ze de mogelijkheid voor het kiezen van “keuzedelen”.

Een multidisciplinair team o.l.v. Jaap Stoppels van KWD projectmanager kreeg de opdracht de administratieve en ICT consequenties van HKS foutloos en tegen zo laag mogelijke operationele kosten in te voeren. Jaap hielp hierbij de organisatie met het herkennen van de impact, het maken van keuzes, het doorvoeren van de ICT wijzigingen (door  interne en externe medewerkers) en het meenemen van de eindgebruikers in de wijzigingen.

Realisatie was met een projectteam met diverse soorten functionarissen van de branches en van Informatiemanagement. Jaap rapporteert aan een stuurgroep met daarin de  manager van de afdeling Management Informatie en vertegenwoordigers van de directies. Samen stemmen ze af met het bedrijfsbrede “Platvorm bedrijfsvoering” o.l.v. het CvB.

Belangrijk in de aanpak is het combineren van betrokkenheid vanuit de branches  met het taakgericht doorvoeren van proces en ICT wijzigingen. Gezien de omvang van het Albeda college en de potentiele gevolgen voor studenten, docenten en bekostiging is een foutloos proces essentieel. Dit binnen een structuur waar de verschillende branches een eigen inbreng hebben in de proceskeuze. Voor Jaap betekent dit veel schakelen tussen communicatie en inhoud.

“ Jaap heeft ons geholpen, om in beperkte tijd een solide basis voor HKS neer te zetten. ”
Opdrachtgever Ron Zaaijer, Manager Informatievoorziening

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.