Contact
Urenco

Recycling als missie

URENCO produceert verrijkt uranium. Als de fabriek in Almelo ooit ontmanteld wordt, is hoogwaardige technologie nodig voor decontaminatie en recycling. URENCO wil snel die technologie en competenties beschikbaar hebben en dit in een masterplan vastleggen.

Project case

Resultaat

Voor URENCO Nederland is een masterplan opgeleverd met een horizon van 10 jaar. Dit beschrijft het toekomstig Recycling Competence Centre (RCC) binnen URENCO Nederland. Daarin is alle technologie en competentie beschikbaar om (laag) radio actief besmette hulpmiddelen die zijn gebruikt bij verrijkingsprocessen, te kunnen decontamineren en te recyclen opdat materialen kunnen worden hergebruikt. Tevens is een programma opgezet met daarin projecten die zorgen dat de bestaande afdeling Recycling uitgroeit tot het gewenste ambitie niveau. De eerste projecten zijn opgestart, en de programma-organisatie is opgezet. Het masterplan en programmaplan zijn inmiddels voorbeeld voor URENCO vestigingen in andere landen. Na deze opzet is de leiding overgedragen aan een interne programmamanager.

Opdracht

Op het moment dat Adri begon aan deze opdracht, was er onvoldoende overzicht van de relaties tussen projecten (en projectkosten) die in de komende jaren verwacht konden worden in het kader van recycling in Nederland. Bovendien wenste men optimalisatie van de doorlooptijd en kosten ten opzichte van eerdere projecten. Allereerst is een masterplan RCC opgesteld waarin is aangegeven welk doel wordt nagestreefd, en welke veranderingen nodig zijn om dat te bereiken. Het opstellen van dit masterplan heeft Adri gedaan met URENCO deelnemers in diverse workshops, waarmee draagvlak werd geborgd. Na afronding van het masterplan is een programmaplan inclusief een programma-organisatie uitgewerkt en ingericht. Het programmaplan RCC bevat een overzicht van alle projecten die nodig zijn om het uiteindelijke doel te bereiken, met een globale tijdlijn en een overzicht van de te verwachten kosten. Parallel aan het opzetten van deze programma organisatie, zijn de eerste projecten opgestart en is de besturing ingericht. Uitvoering van het programmaplan zal ca 3 jaar duren; URENCO heeft hiervoor een interne programmamanager aangesteld.

“ Adri heeft ons prima geholpen in het opzetten van een masterplan voor het Recycling Competence Centre. Daarbij heeft hij met name goed gekeken naar onderlinge relaties tussen projecten en de potentie van technologie ontwikkeling. ”
Ad Louter, Managing Director URENCO Nederland

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.