Contact
Grote hoger onderwijsinstelling

Realiseren van een grootschalige faciliteit digitaal toetsen

Door een urgent tekort aan grootschalige digitale toetsfaciliteiten worden noodoplossingen georganiseerd die veel geld kosten en kwaliteits- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

Project case

Resultaat

Roger Deimann heeft het ICT-deel van de realisatie op zich genomen. Het project kende een aantal grote uitdagingen: Het vastgestelde budget mocht niet overschreden worden, het project had een gefixeerde opleverdatum (voor aanvang van studiejaar) en kende een zeer korte realisatietijd (enkele weken in de zomervakantie).

De doellocatie is voor de aanvang van het studiejaar voorzien van een ICT-infrastructuur waarmee 650 PC’s binnen de daarvoor geldende veiligheids-en betrouwbaarheidseisen geëxploiteerd kan worden.

Opdracht

Bij een grote hoger onderwijsinstelling is een concreet en urgent tekort aan grootschalige digitale toetsfaciliteiten. Het tekort is een rem op het gebied van digitaal toetsen. Daar waar absoluut vereist (bv. door wettelijk verplichten) worden noodoplossingen georganiseerd die veel geld kosten en kwaliteits- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

In december 2014 heeft het college opdracht aan de directeuren van de facilitaire- en ICT dienst gegeven te investeren in een grootschalige digitaal toetsfaciliteit. Het vastgesteld toekomstig kostendekkend tarief is onderdeel van de business case. De faciliteit moet voor de start van het studiejaar (1 september 2015) operationeel zijn, terwijl de realisatie medio juli 2015 kan starten (bouwkundig en ICT-infrastructuur).

Roger heeft de opdracht in nauwe samenwerking met de bouwkundig projectmanager uitgevoerd. De basis van het succes was een strakke afbakening van het ICT-project en continue afstemming met de bouwkundig projectmanager.
In de voorbereiding is intensief contact geweest met de stakeholders uit het onderwijs om daarmee de oplossing goed aan te laten sluiten op de wensen vanuit de business. Tegelijkertijd heeft Roger bewaakt dat de gerealiseerde ICT-infrastructuur aan bleef sluiten bij de geldende veiligheids-en betrouwbaarheidseisen. 

1 september 2015  is de digitale toetsfaciliteit conform opdracht en naar tevredenheid opgeleverd.
De business heeft uitgesproken dat het opgeleverde resultaat aansluit bij de onderwijsbehoefte passend binnen de context van de digitalisering van het leerproces en binnen het beroepenveld.
Door maximaal gebruik te maken gestandaardiseerde ICT-oplossingen kan de nieuwe digitale toetsomgeving door het ICT-bedrijf met een hoge continuïteit en beschikbaarheid geëxploiteerd worden.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.