Contact
LKQ Europa

Projectmanager integreert lokaal scrumteam in Europees agile ontwikkelprogramma

Fource Automotive (Source) is actief op het gebied van import en verkoop van automaterialen, equipment, banden, gereedschappen en accessoires. Fource bedient onder andere grossiers, vrije garages, dealers, merkspecialisten, fitters, fleetowners, schadebedrijven en industrie in de Benelux. Fource is onderdeel van de LKQ Corporation, die als leidend importeur en distributeur van automaterialen actief is in Noord-Amerika, Europa en Taiwan.

LKQ Europe is werkzaam in 21 Europese landen met meer dan 27.000 medewerkers. De uitdaging is om deze, via overnames ontstane, organisatie volledig te integreren. Hiertoe zijn diverse programma’s gestart, waaronder het CARA programma. Cara heeft ten doel om de klant gerelateerde processen en systemen te herontwikkelen en te integreren tot Europese oplossingen.

Het Tender Engine team, dat lokale softwareoplossingen bouwt in en voor de Benelux, moet in het Europese programma worden geïntegreerd om te werken aan een Pan Europees Tender Engine (PETE) solution. Wat komt daarbij kijken, wel of niet outsourcen naar een Indiase strategische partner, hoe samenwerken in een agile omgeving en wat is de rol van de projectmanager?

Project case

Opdracht en Resultaat

De opdracht is om het ontwikkelteam in NL te integreren in het CARA programma. Het TE-team is verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling en het beheer van Nederlandse  oplossingen die naar een pan Europees niveau moeten worden doorontwikkeld. Aangezien het team voornamelijk bestaat uit zelfstandige ontwikkelaars is het verzoek om te onderzoeken om deze werkzaamheden uit te besteden aan de strategische partner in India (Infosys). Het doel is goedkoper te kunnen ontwikkelen en continuïteit te garanderen.

Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor de transitie en begeleiding van het TE-team naar het Europese CARA programma, het opstellen van de ontwikkel-roadmap, het onderzoeken van en het adviseren over het (out)sourcen van de ontwikkelactiviteiten naar de Indiase partner en, afhankelijk van het besluit, het daadwerkelijk implementeren. Het dev-ops team bestaat uit 10 mensen inclusief Product Owner, Scrummaster, en ontwikkelaars/tester. Het projectbudget voor de ontwikkeling/beheer van de PETE was ingeschat op € 2.3 mln. De PM rol is parttime ingevuld (1-2 dagen) per week in de periode maart-oktober 2019.

De opdracht was bijzonder, omdat het programma door een hybride projectorganisatie wordt uitgevoerd. Het programma is volgens de Agile (Safe) principes opgebouwd, waarin tevens nog een duidelijke rol voor projectmanagers en een stuurgroep is opgenomen.

De combinatie werkte prima! De scrumteams ontwikkelde software componenten in een vast sprint-kadans, via Program Increment (PI) planning stemde de productowners, scrummasters en projectmanagers af wat de volgende sprints zouden moeten opleveren en welke afhankelijkheden moesten worden gemanaged. Als projectmanager zorgde ik voor de randvoorwaardelijke zaken, onderzocht de langere termijn sourcing strategie en ondersteunde de PO, SM en teamleden waar nodig.

Met name de changemanagement component was een belangrijke PM-rol om het team mee te nemen in de plannen voor sourcing, de potentiele beëindiging van hun contracten en mogelijk gerelateerde team-demotivatie en het doorvoeren van het eindelijke advies om niet naar India te gaan sourcen.

“ Ton wist in het traject, om het TE team naar een PETE team om te vormen, uitstekend de balans te bewaken tussen de organisatie- en medewerkersbelangen. Hij zorgde voor duidelijke communicatie naar alle lagen en signaleerde tijdig risico's als verwachtingen te ver uit elkaar bleken te lopen. Ik kreeg uiteindelijk precies waar ik om had gevraagd: een in het CARA programma geïntegreerd toekomst gereed Scrumteam. ”
Opdrachtgever Gert-Jan Bes, RTE CARA
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.