Contact
GDF Suez Energie NL

Projecten verbeteren met leergang projectmanagement

KWD Resultaatmanagement heeft in opdracht van de Directie een maatwerk leergang voor projectmanagement ontwikkeld, die past bij de leerbehoefte van GDF SUEZ projectactoren zoals opdrachtgevers en projectmanager en die aansluit bij de interne projectmanagement methode.

Project case

Resultaat

Maatwerk leergang gerealiseerd die GDF SUEZ gedeeltelijk met eigen docenten kan uitvoeren en makkelijk aanpasbaar is voor verschillende doelgroepen. Het lijnmanagement en senior projectmanagers zijn enthousiast en de kennis en methode is als een olievlek door de organisatie gegaan. Deze professionaliseringsslag van projectmanagers en lijnmanagers werkt in de praktijk en de nieuwe methode werkt goed waarbij de actoren ook nieuw gewenst projectmanagement gedrag vertonen. De gemiddelde waardering van de groepsmodules was een cijfer 7,5 en de begeleidings- / coachingsgesprekken een cijfer 8+. Projecten functioneerden uiteindelijk succesvoller. De opgedane kennis en methode wordt nu in België en Duitsland toegepast.

Opdracht

KWD Resultaatmanagement heeft in opdracht van de Directeur H&I een maatwerk leergang voor projectmanagement ontwikkeld, die past bij de leerbehoefte van GDF SUEZ projectactoren en die aansluit bij de interne projectmanagement methode.

De leergang is onder regie en met expertise van KWD ontwikkeld, in samenwerking met HR, Purchasing, PMO en Finance. KWD heeft een aantal materiedeskundigen van GDF SUEZ begeleid om als docent van een module te kunnen optreden. De leergang moest in twee smaken ontwikkelt worden: een foundation en light variant. Met het management is draagvlak gecreëerd voor de inhoud van de leergang en de uitvoering van de leergang.

Opdrachtdetails

De leergang is in twee smaken ontwikkelt: een foundation(10 modules en coaching) en light variant (4 modules). Voor de foundation zijn groepsmodules ontwikkeld die elke drie weken uitgevoerd zijn: intake, inleiding projectmanagement, kernwaarden van de projectmanager, teamvorming, Prince2® foundation met examen, projectmanagement bij GDF SUEZ, product-based plannen, beheersing en besturing van projecten, projecten en uitbesteding, projecten en documenten, projecten voor opdrachtgevers en stuurgroepleden en een outtake. In de intake hebben deelnemers met hun leidinggevende en een ervaren KWD’er hun operationele en gedragsleerdoelen vastgesteld. Deze leerdoelen zijn in vier begeleidingsgesprekken aan de hand van casuïstiek en opdrachten begeleid, om de transfer van de theorie naar de praktijk te borgen en te zorgen dat ook de in de leerdoelen gewenste gedragsveranderingen worden gerealiseerd. Bij de afronding van de leergang worden de leerdoelen samen met de leidinggevende door de deelnemer en de coach van KWD geëvalueerd.

De light variant van de leergang is een extractie van foundation: vier modules voor projectleiders en projectassistenten.

“ Als ik van te voren voor dit resultaat had kunnen tekenen, had ik dat direct gedaan. Ik kijk zeer tevreden terug op de gezamenlijke ontwikkeling en de eerste uitvoering van deze leergang projectmanagement. De omgeving van lijnmanagers die met projecten bezig is, HR en de materiedeskundigen die ingezet zijn voor de leergang, allen zijn door KWD zeer professioneel meegenomen. Met de leergang hebben we bij de deelnemers het verschil gemaakt en weet men nu echt hoe men met de nieuwe projectmanagementmethode in de praktijk moet werken. Het enthousiasme dat dit heeft losgemaakt zullen we in het vervolg moeten vast te houden. ”
Opdrachtgever Marcel Kampes, Directeur H&I
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.