Contact
Alliander

Project onder hoogspanning

In een project dat eigenlijk 2 opdrachtgevers kent, die bovendien een compleet ander verwachtingspatroon hebben, krijgt de KWD projectmanager de taak om binnen de wettelijk bepaalde tijd de overdracht en het beheer van alle hoogspanningsdata te realiseren.

Project case

Resultaat

Als resultaat van het project is ten eerste een volledig ingerichte extranet omgeving opgeleverd bij Alliander met toegang tot alle tekeningen en onderhoudsdata van het Hoogspanningsnetwerk voor TenneT eindgebruikers. Als tweede resultaat is een volledig geautomatiseerde interface opgeleverd tussen de GIS systemen van Alliander en die van TenneT TSO. Middels deze interface ontvangt TenneT wekelijks alle updates van de HS GIS data.

Opdracht

De KWD projectmanager was verantwoordelijk voor een project van Alliander Asset Management. Dit project had als doelstelling om In het kader van de wettelijk verplichte overdracht van het hoogspanningsdeel van het energienetwerk de nieuwe landelijke beheerder TenneT de mogelijkheid te bieden tot inzage van Hoogspanning (HS) gerelateerde aspecten (GIS data en onderhoud gerelateerde data). Het project onderscheidde zich door het grote aantal afhankelijkheden en stakeholders en het feit dat het project zowel een interne (Alliander AM) als een externe opdrachtgever (TenneT AM) kende. De KWD projectmanager was verantwoordelijk voor zowel het ICT als het business deel van het project.

De uitdaging zat vooral in de vele raakvlakken en afhankelijkheden met andere projecten en het grote aantal directe en indirecte betrokkenen (zowel binnen Alliander als bij TenneT TSO). Bovendien zat er in eerste instantie een groot verschil in de verwachtingen van het op te leveren resultaat bij de betrokkenen.

Het projectresultaat werd mede bereikt door aan het begin van het project veel tijd te investeren aan stakeholder management. Dit was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de verwachtingen bij alle betrokkenen gelijk werden en het beoogde resultaat door allen geaccepteerd werd. Het uiteindelijke resultaat kon binnen afgesproken tijd en budget gerealiseerd worden door een zeer nauwe samenwerking tussen Alliander en TenneT op te zetten. De ontwikkelaars, beheerders en gegevensspecialisten van beide organisaties zijn als joint teams samen gaan werken, waardoor efficiency en productiviteit erg hoog waren.

“ De KWD projectmanager is tijdens het project een zeer betrouwbare en kundige persoon gebleken. Hij is iemand die altijd zijn verantwoordelijkheid neemt, maar hierbij wel diplomatiek en correct blijft. Hij wist goed en snel de problemen in kaart te brengen en had hierbij een goed gevoel voor gemaakte afspraken m.b.t. tijd, geld en resultaat. ”
Opdrachtgever Jan Tomassen, Manager Realisatie HS Assetmanagement
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.